Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

In de spotlight – De verschillende sociale en maatschappelijke rollen van de Verhuisadviseur en Wooncoach

10 november 2022

In deze rubriek vertellen medewerkers van Stade hoe één van hun projecten bijdraagt aan de kwaliteit van samenleven? Hoe gaan zij te werk? Welke uitdagingen komen zij tegen? En wat valt er te leren? In deze editie vertelt Özden Tarimoglu over haar werk als Verhuisadviseur en Wooncoach.

Als Verhuisadviseur en Wooncoach houd ik mij bezig met de doorstroming op de woningmarkt door passende woningen te vinden voor senioren. Het gaat dan om zogenaamde ‘levensloopbestendige woningen’, waar senioren goed uit de voeten kunnen en ook over tien jaar nog met gemak en plezier zelfstandig kunnen wonen. Tegelijkertijd komen hiermee grotere woningen vrij voor andere doelgroepen. Hier hebben we dus meteen ‘twee in één’ als het gaat om kwaliteit van samenleven, maar het gaat mij uiteraard vooral om de senioren die zo lang mogelijk goed en zelfstandig moeten kunnen blijven wonen.

Het gaat veelal over senioren die zelf door de bomen het bos niet zien. Ze schakelen ons in en geven bijvoorbeeld aan dat ze in een veel te grote woning wonen, dat het onderhouden van de tuin niet meer lukt of dat de trap in huis een obstakel wordt. Wij gaan dan actief op zoek naar een woning die nog langere tijd geschikt voor ze kan zijn. Zelf weten ze niet goed wat de mogelijkheden zijn, waar de verschillende woningcomplexen precies te vinden zijn en wat de voorwaarden zijn om voor een passende woning in aanmerking te komen.

Vooral voor het wonen met zorg is het voor mensen vaak onduidelijk of er een indicatie voor zorg nodig is om aanspraak te kunnen maken op bijvoorbeeld een zorgwoning of aanleunwoning. Als een indicatie nodig is, dan kunnen wij helpen met het aanvragen hiervan. Zo komen cliënten op een passende plek terecht, en blijven bovendien andere woningen vrij die weer geschikter zijn voor andere doelgroepen.

De benadering waar ik in mijn werk op inzet is die van het persoonlijke contact. Daarom neem ik de tijd voor mensen. De senioren die via ons een woning zoeken hechten heel erg aan persoonlijk contact en willen graag ook een gezicht hebben bij de naam. Ze willen ervaren dat ze niet een nummer zijn en dat er echt met hen meegedacht wordt. Juist in een tijd waarin veel gedigitaliseerd is terwijl deze groep mensen vaak niet digitaal vaardig is, vinden zij het erg fijn echt gehoord en gezien te worden. Ik zie bovendien dat er achter dit gehoord willen worden vaak meer schuilgaat. Mensen vragen bijvoorbeeld of ik thuis bij ze langs wil komen voor het intakegesprek. Ze willen graag jouw gezicht zien, maar ook dat jij hun huidige woonsituatie ziet en dat ze zich echt niet meer zelfstandig kunnen redden. Omdat er bijvoorbeeld geen traplift mogelijk is in de huidige woning, of dat er veel drempels in de woning zijn. Deze informatie gebruiken wij in de zoektocht naar passende woonruimte en ik kan op basis hiervan mensen duidelijk maken dat ik ze begrijp en dat ik ook zie dat het wonen in deze woning echt niet meer gaat.

Het is echter ook een kwestie van verwachtingsmanagement, dus ik geef mensen meteen mee hoe lang wij verwachten dat het zal gaan duren om een passende woning te vinden, en waar ze wel en niet voor in aanmerking komen. Als je dit persoonlijk uitlegt, in een fysiek gesprekje, komt dit vaak beter binnen dan wanneer je enkel telefonisch contact hebt of informatie toestuurt. Deze aanpak kost wat meer tijd, maar het is wel waar we ons mee onderscheiden. Als mensen op deze manier merken dat ze er niet alleen voor staan en dat er hard voor ze wordt gezocht, geeft dit hen ook rust.

Ook worden wij vaak ingeschakeld om zorg bij familieleden of derden weg te nemen. Er zijn redelijk wat senioren die geen netwerk of kinderen hebben om hen te helpen. Zij worden door een zorgverlener of een andere derde aangemeld. Maar ook wordt een cliënt vaak aangemeld door iemand uit zijn omgeving, bijvoorbeeld een zoon, dochter of een ander familielid, die vaak zelf al langere tijd bezig is geweest met het bieden van hulp, maar aangeeft dat het nu echt te veel wordt. Verder benaderen cliënten ons zelf ook, nadat zij op ons zijn gewezen door familie, kennissen, corporatie, buurtteams of een andere organisatie. We begeven ons dus eigenlijk ook een beetje op het vlak van maatschappelijk werk. Vooral als een mantelzorger aangeeft dat hij of zij minder actief met iemand bezig zou hoeven te zijn als deze persoon kan wonen in een woning met bijvoorbeeld zorg, of een gemeenschappelijke ruimte met toezicht en activiteiten die zorgen voor een dagbesteding. Voor veel senioren betekent even samen koffiedrinken of bingo spelen al een hoop, want vaak wonen ze nog in wijken die sterk aan het verjongen zijn en hebben zij geen aansluiting meer met hun buren. Vereenzaming is een veelgenoemde reden voor een verhuiswens. Senioren geven daarbij vaak zelf aan dat ze best in een buurt willen wonen, maar wel meer contact met gelijkgestemden in dezelfde levensfase zouden willen hebben. We zetten daarom ook echt in op woongenot.

De grootste uitdaging voor mij als Verhuisadviseur/Wooncoach is om zoveel mogelijk cliënten te laten verhuizen naar een passende woning, terwijl we te maken hebben met een te krappe woningmarkt. Bovendien sluit het aanbod niet altijd goed aan bij de woonwensen of zelfs de verhuiswens als zodanig.

Ondanks dat ik er geen voorstander van ben, moet ik daarom toch regelmatig met cliënten hun woonwensen nader bespreken. Dan bekijken we samen of ze iets breder zouden kunnen zoeken dan ze eigenlijk zouden willen, zodat ze niet over vier jaar nog aan het wachten zijn op een woning in een bepaald complex of een bepaalde straat. Dit is niet zonder risico. In het verleden is wel eens gebleken dat mensen zijn verhuisd naar een andere wijk of een ander complex dan ze eigenlijk wilden en daar ongelukkig van zijn geworden. Ik zal dus niet proberen mensen over te halen. Een verhuizing moet echt een vooruitgang zijn.

Vanuit woningcorporaties wordt ons wel eens gevraagd of, als zij een nieuwbouw-seniorencomplex hebben, wij er vanuit ons cliëntenbestand voor zouden kunnen zorgen dat de doelgroep daar komt te wonen. Er mogen bij woningen namelijk geen doelgroepen uitgesloten worden, dus als er niet genoeg senioren op een seniorencomplex reageren, dan kan het zomaar zo zijn dat er een jong gezin komt wonen. Dit zien woningcorporaties niet graag en de oudere bewoners begrijpen het ook niet helemaal. Om te zorgen dat er ook daadwerkelijk senioren in zo’n complex komen wonen worden wij hier dus mogelijk bij betrokken.

Niet alleen de woningmarkt, maar ook de Verhuisadviseur en Wooncoach blijft zich ontwikkelen. Zo is het mogelijk dat wij onze dienstverlening in de toekomst nog meer gaan afstemmen op de behoeften van onze cliënten. Als het tot een verhuizing komt, krijgen we namelijk met enige regelmaat te horen dat cliënten niet weten hoe ze dit moeten doen. Het aanbieden van een fysieke verhuisdienst, waarbij echt geholpen wordt met inpakken en verhuizen, is dus wellicht een optie. Ook zijn we aan het uitbreiden wat betreft het aantal gemeenten waarvoor we werken. In 2013 zijn we begonnen met onze dienstverlening in Utrecht en nu zijn we ook actief in Stichtse Vecht, Amersfoort, Harderwijk en binnenkort weer in Nieuwegein.

Wilt u graag meer weten over mijn werkzaamheden of gebruik maken van mijn expertise als Verhuisadviseur / Wooncoach ? Neem dan vrijblijvend contact op.

 

Özden Tarimoglu
Coördinator en projectmedewerker Verhuisadviseur / Wooncoach Senioren
Email: o.tarimoglu@stade.nl
Tel: 06 41 05 41 77