Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

In de spotlight – Naar een integrale aanpak van hulp aan huis en in de sociale omgeving

12 februari 2022

Vorige week werd ik gebeld. Of ik eventueel wilde vervangen als voorzitter in een regionaal Expertteam Jeugd, een functie die ik bijna anderhalf jaar heb vervuld in de Foodvalley. Daarvan kenden ze me nog.

Jeugdzorg heeft mijn hart. Ik heb een ruime ervaring opgedaan op dit terrein. Eerst als beleidsmedewerker en mede-vormgever van de eerste generatie ouder-kindcentra in Amsterdam, later als projectleider en procesregisseur van een aanpak voor multiprobleemhuishoudens. Ook als kwartiermaker en teamleider voor wijkteams zag ik heel wat gezinnen langskomen. Vaak met een veelheid aan problemen die allemaal met elkaar verweven waren. In de loop der jaren leerde ik dat het dan zinloos is om het vizier alleen te richten op het kind. Problemen zoals armoede, schulden, gebrek aan dagbesteding, fysieke en geestelijke gezondheidsproblemen, geen of slechte huisvesting en pedagogische onmacht vragen om een integrale aanpak.

Vaak had ik met de kinderen te doen, en in het begin dacht ik: ‘als ik al die kinderen nu eens uit hun situatie kon halen en ze een veilige plek kon bieden …’ Maar door de jaren heen kwam het besef dat het uithuisplaatsen van kinderen veel minder oplost dan we hoopten.

Op de experttafel kwam ik ze tegen. Kinderen die van de ene plek naar de andere waren verplaatst, en steeds ging het niet goed. Die begonnen waren in een pleeggezin en eindigden in een gesloten instelling. Nergens was een passende plek te vinden. En dat was allemaal gebeurd met de beste bedoelingen en de oprechte inzet van jeugdzorgprofessionals. Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat het beter is om, als het maar even mogelijk is, hulp aan huis en in de sociale omgeving te bieden. En dan heb ik het niet over een uurtje per week, maar over structurele en substantiële ondersteuning. Dat is ook nog eens goedkoper dan een uithuisplaatsing.

Als je mij vraagt wat mijn uitdaging is bij de Experttafel, dan is dat om een goede oplossing voor alle betrokkenen te vinden en om experts te stimuleren creatief en buiten hun kaders na te denken over die oplossing. Mijn expertise is om ze te verleiden dat te doen, en om een veilige sfeer te creëren waarin ze willen en kunnen samenwerken. Dat lukt niet altijd, maar vaak wel. En als dat lukt geeft het veel voldoening om te weten dat een kind en zijn ouders de nodige hulp krijgen en het kind zich verder kan ontwikkelen. Daar heeft elk kind recht op, vind ik.

Wilt u graag meer weten over mijn werkzaamheden of gebruik maken van mijn expertise op het gebied van jeugdzorg? Neem dan vrijblijvend contact op.

Suzanne Bunnik
Senior Adviseur Stade Advies
Email: s.bunnik@stade.nl
Tel: 06 34 24 21 43