Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

In de startblokken voor de prestatieafspraken? Andere prioriteiten bij de huurders

16 juli 2020

Het is 1 juli geweest en het jaarlijkse bod van de corporatie ligt al bij de gemeente. De huurdersorganisaties maken zich klaar voor de start van de onderhandelingen over de prestatieafspraken. Na de zomervakantie gaan die in de meeste gemeenten van start. In tegenstelling tot voorgaande jaren hanteren veel huurdersorganisaties daarbij andere prioriteiten en staat betaalbaarheid van het wonen met stip op 1. 

De coronacrisis zal grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben, ook voor de huurdersHuurdersorganisaties komen als gevolg van de coronacrisis tot andere prioriteiten. Als belangenbehartiger stellen zij de belangen van de huurder voorop, gevolgd door de belangen van de woningzoekenden en het algemeen maatschappelijk belang. 

Was het tot nog toe erg moeilijk om keuzes te maken tussen de prioriteiten van betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming, de coronacrisis maakt voor de huurdersorganisatie duidelijk dat de betaalbaarheid van het huren voorop moet staan. Daarna moet gewerkt worden aan de beschikbaarheid en het wegwerken van de grote woningtekorten en op de derde plaats komt de leefbaarheid in de wijken.  

Op de laatste plaats komt voor veel huurdersorganisaties de duurzaamheid. Voor de huurders ook een belangrijk onderwerp, maar als er echt keuzes gemaakt moeten worden krijgt duurzaamheid in de huidige situatie toch minder prioriteit. Verduurzaming op kleinere schaal is prima vanuit oogpunt van woonlastenbeperking en meer comfort voor de huurder, mits dit voordelen voor de huurder oplevert. Grote innovatieve (en dure) projecten om de CO2 uitstoot te beperken mogen wat de huurdersorganisaties betreft worden uitgesteld naar de lange termijn. 

Betaalbaarheid van het huren moet de komende jaren voorop staan. De afgelopen jaren is voor alle huurders door de opeenvolgende huurverhogingen de koopkracht gedaald. Ook dit jaar is ondanks de coronacrisis- weer een huurverhoging doorgevoerd. Uit landelijk onderzoek -van vóór de coronacrisis- blijkt zelfs dat ongeveer een derde deel van de huurders onder het bestaansminimum leeft. Door de coronacrisis zal dit aandeel alleen maar toenemen.  

Steeds minder mensen kennen de zekerheid van een vast inkomen. Er zijn steeds meer ZZP’ers en mensen met flexcontracten. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is als gevolg van de coronacrisis onder de 100% gekomen en gepensioneerden vrezen nog meer gekort te worden. Daarnaast zijn er nog huurders die als gevolg van de coronacrisis of als gevolg van een bijzondere situatie in hun leven te maken krijgen met inkomensachteruitgang (bijv. vanwege relatiebreuk of andere persoonlijke redenen). Door al deze ontwikkelingen is er een steeds groter wordende groep huurders met financiële problemen, waarvan een groot aantal onzichtbaar is. 

Veel huurders met betalingsproblemen komen niet snel in beeld bij de corporaties. Zij zijn vooral geneigd om zelf de problemen op te lossen. Zij proberen het hoofd boven water te houden door te bezuinigen op andere uitgaven. Zowel over de toename van het aantal mensen met schulden, als over de steeds groter wordende groep huurders met schulden die ‘onzichtbaar’ ismaken de huurdersorganisatie zich grote zorgen. Tot de coronacrisis waren de zwakke schouders bij de corporaties vaak wel gedeeltelijk in beeld. Nu zijn er veel mensen met financiële problemen bijgekomen en onder alle groepen van de bevolking. Redenen voor de huurdersorganisaties om betaalbaarheid met stip op nummer 1 te zetten bij het maken van de prestatieafspraken!   

Marlies Bodewus 
Senior Adviseur Wonen Stade Advies 
Email: m.bodewus@stade.nl 
Tel: 06 51 05 88 14