Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Integraal PGB in regeerakkoord

31 oktober 2017 door Rudy Bonnet BAA

De gemeenten Delft en Woerden hebben sinds eind 2015 van het Ministerie van VWS de ruimte gekregen om te experimenteren met een integraal PGB. Het proces van decentraliseren van ondersteuningstaken is daarmee nog voortvarender aangepakt. Deze gemeenten hebben de ambitie om versplinterde regelingen en financieringsstromingen te verbinden. Zo krijgen bewoners meer keuzevrijheid en autonomie met minder bureaucratie.

Het invoeren van een integraal PGB moet leiden tot samenhang tussen verschillende vormen van gemeentelijk beleid in het sociaal domein (jeugdhulp, onderwijs, WMO, werk en inkomen, welzijnsbeleid, enzovoort). Hierbij gaat het niet alleen om de persoonsgebonden budgetten uit de Wet Langdurige zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet, maar ook om andere regelingen waar bewoners mee in aanraking komen. Voorbeelden zijn gelden uit de leerplichtwet, de Wajong en het welzijnsbeleid.

Het integraal PGB is ook opgenomen in het regeerakkoord en daarmee is de weg vrij gekomen om door te ontwikkelen. De resultaten en aanbevelingen van ruim twee jaar experimenteren in Woerden en Delft staan in een evaluatierapport dat onlangs aan de Eerste en Tweede Kamer is aangeboden.

Daarnaast  is een toolbox ontwikkeld voor gemeenten die zich bij het experiment willen aansluiten. De toolbox is o.a. via de projectleider Rudy Bonnet van Stade Advies op te vragen.

r.bonnet@stade.nl

06-51749712

Integraal PGB in regeerakkoord

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal PGB

20 december 2016 door Rudy Bonnet BAA

Met de onlangs van kracht geworden Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) met betrekking tot het uitvoeren van een integraal PGB verruimt de regering voor de gemeenten Delft en Woerden tijdelijk de mogelijkheden om te experimenteren met het pgb. De AMVB maakt het wettelijk mogelijk dat er een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw ingekocht kan worden.

Lees meer

Van Rijn acht PGB gelijkwaardig alternatief voor zorg in natura

22 april 2016 door Rudy Bonnet BAA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in het voorjaar een kamerbrief gestuurd (onder andere) naar aanleiding van de aangenomen motie van Kamerleden Voortman en Bergkamp over het door de gemeente afwijzen van Persoonsgebonden Budget (PGB)-verzoeken.

Lees meer

Guerrilla tegen systeemterreur

31 oktober 2017 door Rudy Bonnet BAA

Kan de burger de macht in het sociale domein terugkrijgen? De gemeente Woerden probeert het. GroenLinks-wethouder Yolan Koster (Sociaal Domein Woerden) en Rudy Bonnet (projectleider pilot i-pgb van Stade Advies) vertellen in een interview hoe de burger met het i-pgb de regie in eigen handen moet krijgen. ‘Ik beschouw ons als een soort Kafkabrigade tegen systeemterreur.

Lees meer

Cliënt krijgt zelf beheer over nieuw pgb-systeem

19 september 2016 door Rudy Bonnet BAA

Er komt een nieuw online portaal voor de verwerking van het persoonsgebonden budget. De budgethouder zelf krijgt het budget in beheer.

Lees meer

Veel draagvlak bij politieke partijen voor integraal PGB

24 april 2017 door Rudy Bonnet BAA

De belangenvereniging van budgethouders PGB Per Saldo heeft in het licht van de verkiezingen aan politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is ten aanzien van het I-PGB. Het pleidooi is dat er een geïntegreerd pgb of een integraal persoonsvolgend budget in de breedste zin van het woord komt.

Lees meer