Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

‘Jeugdteam moet meer oog hebben voor veiligheid’

9 februari 2017 door Albert Veuger

Niet alle jeugdteams hebben voldoende aandacht voor veiligheidsrisico’s in het leven van kinderen. Dat concluderen de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit hun toezicht op jeugdteams.

Jeugdteams zijn wijkteams die zich specifiek richten op gezinnen met opgroei- of opvoedproblemen. De inspecties onderzochten tussen oktober 2015 en juli 2016 de kwaliteit van de jeugdhulp in jeugd- en wijkteams in tien gemeenten. De jeugdteams streven naar maatwerk, innovatie en het centraal stellen van ouders en kinderen, concluderen de inspecties. Maar vaak ontbreekt een duidelijke visie op handelen in onveilige situaties voor kinderen. Ook gebruiken de teams geen gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument.

De medewerkers van de jeugdteams zijn vaak goed gekwalificeerde professionals, afkomstig van verschillende organisaties, aldus de inspecties. Die organisaties zijn vaak verantwoordelijk voor de kwaliteit van de jeugdhulp, maar ze hebben beperkt zicht op het handelen van hun professionals binnen het jeugdteam. Ook hebben ze geen toegang tot het registratiesysteem van het jeugdteam.  Daardoor kunnen ze hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit niet waarmaken.

Bron: Inspectie Jeugdzorg, 14 december 2016

Samenwerking gemeenten
Stade Advies onderzoekt op dit moment de samenwerking van de lokale toegang in een aantal gemeenten met de Gecertificeerde Instelling; vooral het traject begeleiding zonder maatregel (drang).

Voor meer informatie:

Rudy Bonnet                                                    Albert Veuger
r.bonnet@stade.nl                                            a.veuger@stade.nl
06 – 5174 9712                                                06 – 1093 9299

 

‘Jeugdteam moet meer oog hebben voor veiligheid’

Extra impuls aanpak huiselijke geweld en kindermishandeling

19 februari 2016 door Rudy Bonnet BAA

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) geven de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een extra impuls. Jeugdzorg bestuurder Jan-Dirk Sprokkereef gaat vanaf 1 april in opdracht van de VNG aan de slag om de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties verder te verbeteren. Daarnaast gaat hij met alle betrokken partijen om de tafel zitten om de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld beter te laten werken in de praktijk. Daarnaast zal hij gemeenten en gecertificeerde instellingen gaan ondersteunen om te komen tot een duurzame beschikbaarheid van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Lees meer

Kindermishandeling kost miljoenen

18 oktober 2016 door Rudy Bonnet BAA

Kindermishandeling leidt tot aanzienlijke extra kosten op volwassen leeftijd door meer zorggebruik en ziekteverzuim. Het versterken van de zelfregie van een mishandeld kind vermindert deze kosten, aldus een studie in het Tijdschrift voor psychiatrie.

Lees meer

Rapport Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen

24 mei 2016 door Rudy Bonnet BAA

De samenwerkende inspecties in het jeugddomein hebben onderzocht hoe partijen in het sociaal domein onveiligheid bij jeugdigen signaleren. De inspecties onderzochten in 6 gemeenten de kwaliteit van het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen en de toeleiding naar passende hulp en ondersteuning.

Lees meer

Nieuwe druk Kleine gids kindermishandeling verschenen

26 april 2016 door Rudy Bonnet BAA

Kindermishandeling komt veel vaker voor dan we willen weten. Het wordt dan ook wel “de verborgen epidemie” genoemd. De gevolgen van kindermishandeling dragen de slachtoffers levenslang met zich mee. Vermoedens van kindermishandeling gaan altijd gepaard met dilemma’s; zie ik het wel goed, wat kan en mag ik doen, wat betekent ingrijpen voor een kind en de ouders?

Lees meer

Organisatie en beleidsplan Veilig Thuis midden en noordoost Gelderland

Lees meer

Melden is niet de belangrijkste stap in de meldcode

Lees meer

Op weg naar een integraal crisisproces voor de Jeugd & Opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugdigen met een beperking (LVB) en Huiselijk Geweld

6 februari 2015
Lees meer

School, de ogen en oren van Veilig Thuis

Lees meer