Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Jeugdzorgwerkers weten niet hoe ver hun verantwoordelijkheid gaat

19 december 2017

De jeugdzorg worstelt na drie jaar transitie nog steeds met grote problemen. Dat blijkt uit het onderzoek van het lectoraat Social Work van Fontys Hogeschool. ‘Professionals in de jeugdzorg zijn onzeker over waar hun verantwoordelijkheid begint en waar het ophoudt’, zegt lector Social Work Lilian Linders.

Belangrijke doelen van de nieuwe Jeugdwet zijn volgens Linders niet gehaald. Het gaat om doelen als de-medicalisering, betere samenwerking en één gezin, één plan, één regisseur. ‘Het realiseren van deze idealen gaat niet zonder slag of stoot, al was het maar vanwege de omstandigheden waarbinnen deze veranderingen plaats moeten vinden.’ Uit het onderzoek van Fonteys Hogeschool blijkt dat er nog een hoop te leren valt.

Kind centraal

Het lectoraat van Fontys deed de afgelopen jaren, in samenwerking met organisaties en gemeenten, een breed onderzoek naar de wijze waarop de transformatie in de jeugdzorg vorm krijgt in de praktijk.

Jeugdzorg

Voor het onderzoek observeerden Linders en anderen ruim honderd multidisciplinaire casuïstiekbesprekingen in de jeugdzorg, het jeugdwelzijn en de jeugdgezondheidszorg, onder meer in een zorgadviesteam op een school, een wijkteam, een gezondheidscentrum en een team gericht op spoedhulp en veiligheid. Ook interviewden ze ruim zeventig hulpverleners, burgers en beleidsmakers en legden ze een enquête voor die door bijna vierduizend burgers werd ingevuld.

 Transitie

‘Het blijkt dat alle partijen, gemeenten instellingen en professionals, met allerlei problemen kampen die voortkomen uit het stof rondom de transities’, zegt Linders. ‘Aanknopingspunten ter verbetering zijn er voldoende, maar met een transitie heb je nog geen transformatie. Je kunt het huis verbouwen, maar dan zijn de bewoners nog dezelfde. Beroepshouding en samenwerking van professionals vormen belangrijke aanknopingspunten voor het maken van de beoogde omslag.’

Bron: Zorg en Welzijn

Om professionals van organisaties en/of gemeenten bij het bovenstaande te ondersteunen hebben wij een praktijk- en resultaatgerichte mini leergang ontwikkeld waarin u de keuze heeft om aan een of meerdere modules deel te nemen.

Zie: https://www.stade-advies.nl/subthema/jeugd-en-veiligheid/

Voor meer informatie:

Rudy Bonnet     r.bonnet@stade.nl        06-51749712