Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Kabinet: investeer meer in het sociaal domein!

25 oktober 2018

Het gaat weer beter met Nederland en het kabinet trekt extra geld uit voor investeringen in onder meer veiligheid, onderwijs en infrastructuur. Dit is de positieve boodschap van de Miljoenennota 2019 en het Stedennetwerk G40 ondersteunt dat. In lijn met deze positieve ontwikkeling is het evenzeer noodzakelijk dat de maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein, de klimaatadaptie en de energietransitie worden aangepakt.

Het rijk heeft de laatste jaren taken in het sociaal domein overgedragen, waarbij veel van gemeenten en in het bijzonder steden wordt verwacht. Die ambitie past de steden. Zij zetten zich enorm in om dit te laten slagen, maar merken ook dat de druk op de taken van steden in het sociaal domein (o.m. in de (jeugd-)zorg) steeds groter wordt. Zo heeft het kabinet eenzijdig een aantal maatregelen (waaronder het Wmo-abonnementstarief) opgelegd, zonder dat daar adequate financiering tegenover staat. De tekorten in de steden lopen inmiddels flink op. De door het kabinet aangegeven stijging van het Gemeentefonds is niet toereikend.

‘Vroegtijdige ondersteuning aan kwetsbare burgers komt zo in de knel’, aldus G40-voorzitter Ferd Crone. ‘Wij vragen het kabinet om echte ambitie en lef te tonen door te investeren in het sociaal domein’.

Bron: Stedennetwerk G40

Stade Advies merkt dat gemeenten (meer) behoefte hebben aan het verder vorm geven van integraal beleid in het Sociaal Domein. Wij zijn in verschillende gemeente actief om bij te dragen aan de beleidsvoorbereiding, variërend van het houden van (werk) bijeenkomsten, het doen van onderzoek en het (mee)schrijven van integrale beleidsnota’s.

Wilt u meer hierover weten?

Neem contact op met Rudy Bonnet BAA, senior adviseur/projectleider 06 51749712 r.bonnet@stade.nl