Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Eén school voor alle peuters

19 december 2017

Er moet één instelling komen waar peuters tussen 2,5 en 4 jaar oud een beperkt aantal uren per week naar school gaan. Dat zeggen de wethouders van de vier grote steden tegen NRC.

Nu zijn er twee verschillende ‘voorscholen’. Peuters die risico lopen op een leerachterstand gaan naar de peuteropvang met een voorschool, de andere peuters naar de kinderopvang. Dat werkt segregatie in de hand, zeggen de wethouders.

Lees meer

Vanaf 2018 geen inkoop Jeugd-GGZ meer met DBC systematiek

19 december 2017

Tot en met 2017 kopen gemeenten jeugd-GGZ in met de DBC-systematiek. Vanaf 2018 mag dat niet meer. Dit is bij de overgang van de jeugd-GGZ naar de Jeugdwet bestuurlijk afgesproken. Gemeenten en aanbieders moeten zich dit jaar op deze overgang voorbereiden.

Lees meer

Gemeenten moeten optreden tegen huisjesmelkers

19 december 2017

Gemeenten moeten in actie kunnen komen tegen huisbazen die zich niet aan de regels houden. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft hiervoor een plan gemaakt. Volgens de studentenvakbond vormt intimidatie door huisbazen een structureel probleem.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek Jeugdhulp gemeente Roerdalen

19 december 2017

De gemeente Roerdalen heeft een kwalitatief onderzoek verricht naar factoren die leiden tot jeugdhulp. Hiervoor werden dertig interviews gehouden rondom tien gezinnen die gebruik maken van specialistische jeugdhulp. Aan het onderzoek namen ouders, jeugdigen, hulpverleners en intern begeleiders uit het onderwijs deel. Door het reconstrueren van de hulpgeschiedenis kwamen factoren naar voren die bepalen of jeugdhulp wel of niet succesvol is.

Jeugdhulp slaagt bijvoorbeeld niet als hulp te laat wordt ingezet, er geen klik is met hulpverleners of als partijen langs elkaar werken. Met behulp van de verkregen inzichten wil de gemeente samen met betrokken partijen een aanpak bedenken voor succesvolle laagdrempelige jeugdhulp. U kunt het volledige rapport onderaan dit bericht vinden.

Lees meer

Nieuwe minister VWS doet veel toezeggingen

19 december 2017
Lees meer

Gemeenten komen onvoldoende toe aan realisatie transformatiedoelen

19 december 2017

De emotionele eenzaamheid onder mensen die een Wmo-voorziening krijgen is vorig jaar licht gestegen. De verwijzing naar de jeugdzorg liep vorig jaar vaker dan in 2015 via de gemeenten, in plaats van via andere verwijzers. Gemeenten zijn nog onvoldoende toegekomen aan de realisatie van de transformatiedoelen.

 

Lees meer