Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

De transformatie, hoe ver bent u?

3 mei 2018
Lees meer

De meerwaarde van leiderschap in de transformatie

22 maart 2018

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Die transformatie is complex en vraagt veel van gemeenten. De rol die (transformationele) leiders met een transparante visie in dit veranderproces kunnen spelen, blijft nog wat onderbelicht. In Almere neemt wethouder René Peeters (D66) die rol met verve op zich. Met één teen over de wettelijke grens.

Lees meer

Privacy app jeugdhulp en jeugdbescherming vernieuwd

22 maart 2018

Met ingang van 9 januari 2018 is de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming vernieuwd. In de nieuwe versie zijn nu ook informatie-flows te vinden voor jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen bij, of verstrekken aan andere professionals.

Lees meer

Zorgagenda voor een gezonde samenleving

22 maart 2018

Een bijzonder product van een bijzondere adviesraad, zo kun je de ‘Zorgagenda van voor een gezonde samenleving’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wel typeren. Immers, wie een advies verwacht over stijgende zorgkosten, concentratie van ziekenhuizen, de prijzen van geneesmiddelen of de druk op de eerste lijn – toch razend actuele kwesties – komt bedrogen uit. De Zorgagenda van de RVS gaat over vertrouwen en leren en diversiteit en kwetsbaarheid en solidariteit.

Lees meer

Jeugdzorggebruik 2011-2016

22 maart 2018

Jaarlijks krijgt 11 procent van de jongeren een vorm van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 2011 stabiel, blijkt uit CBS-cijfers. De overgang van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015 lijkt geen invloed te hebben gehad. Ook is er geen verschuiving van duurdere specialistische zorg naar goedkopere zorg.

Lees meer

Speel mee voor verbinding!

22 maart 2018

Verbinding leggen tussen leef- en systeemwereld in sociaal domein!
Uitdagingen in communicatie tussen organisaties en hun klanten? Het verdiepingsspel biedt oplossingen voor contact, dialoog en begrip. Het spel brengt zowel de mensen die de voorzieningen verstrekken als de mensen die ervan afhankelijk zijn samen voor een effectieve aanpak van problematiek.

Lees meer