Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Kindermishandeling kost miljoenen

18 oktober 2016 door Rudy Bonnet BAA

Kindermishandeling leidt tot aanzienlijke extra kosten op volwassen leeftijd door meer zorggebruik en ziekteverzuim. Het versterken van de zelfregie van een mishandeld kind vermindert deze kosten, aldus een studie in het Tijdschrift voor psychiatrie.

Onderzoekers van het Trimbos-instituut onderzochten de economische kosten van kindermishandeling en het effect van zelfregie op deze kosten. Ze gebruikten data van een psychiatrische cohortstudie onder 5.618 mannen en vrouwen van gemiddeld 39 jaar. Er werd geen opmerkelijk verschil tussen mannen en vrouwen gevonden.

De economische gevolgen van kindermishandeling vallen aanzienlijk hoger uit bij een lage mate van zelfregie en zijn minder omvangrijk bij een sterker gevoel van controle over het eigen leven. Afhankelijk van het type mishandeling variëren de meerkosten van 869 tot 2.893 euro per persoon per jaar, en lopen daarmee in de miljoenen. Een hogere zelfregie bleek gerelateerd aan lagere kosten bij mensen met misbruik, verwaarlozing en mishandeling in hun verleden. De onderzoekers pleiten voor nader onderzoek naar interventies ter versterking van zelfregie.

Bron: Ministerie van VWS; Tijdschrift voor psychiatrie

Hoe kindermishandeling aan te pakken?
Rudy Bonnet van Stade Advies is expert op het gebied van de aanpak van kindermishandeling/huiselijk geweld. Hij geeft trainingen en ondersteunt organisaties en gemeenten beleidsmatig. Rudy is auteur van de “Kleine gids kindermishandeling.” en lid van de programmacommissie kindermishandeling van ZON-MW.

Rudy Bonnet
r.bonnet@stade.nl
06 – 51749712

Relevant

Extra impuls aanpak huiselijke geweld en kindermishandeling

19 februari 2016 door Rudy Bonnet BAA

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) geven de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een extra impuls. Jeugdzorg bestuurder Jan-Dirk Sprokkereef gaat vanaf 1 april in opdracht van de VNG aan de slag om de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties verder te verbeteren. Daarnaast gaat hij met alle betrokken partijen om de tafel zitten om de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld beter te laten werken in de praktijk. Daarnaast zal hij gemeenten en gecertificeerde instellingen gaan ondersteunen om te komen tot een duurzame beschikbaarheid van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Lees meer

Nieuwe druk Kleine gids kindermishandeling verschenen

26 april 2016 door Rudy Bonnet BAA

Kindermishandeling komt veel vaker voor dan we willen weten. Het wordt dan ook wel “de verborgen epidemie” genoemd. De gevolgen van kindermishandeling dragen de slachtoffers levenslang met zich mee. Vermoedens van kindermishandeling gaan altijd gepaard met dilemma’s; zie ik het wel goed, wat kan en mag ik doen, wat betekent ingrijpen voor een kind en de ouders?

Lees meer

Melden is niet de belangrijkste stap in de meldcode

Lees meer

Op weg naar een integraal crisisproces voor de Jeugd & Opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugdigen met een beperking (LVB) en Huiselijk Geweld

6 februari 2015
Lees meer

Rapport Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen

24 mei 2016 door Rudy Bonnet BAA

De samenwerkende inspecties in het jeugddomein hebben onderzocht hoe partijen in het sociaal domein onveiligheid bij jeugdigen signaleren. De inspecties onderzochten in 6 gemeenten de kwaliteit van het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen en de toeleiding naar passende hulp en ondersteuning.

Lees meer

Organisatie en beleidsplan Veilig Thuis midden en noordoost Gelderland

Lees meer