Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Kwalitatief onderzoek Jeugdhulp gemeente Roerdalen

19 december 2017

De gemeente Roerdalen heeft een kwalitatief onderzoek verricht naar factoren die leiden tot jeugdhulp. Hiervoor werden dertig interviews gehouden rondom tien gezinnen die gebruik maken van specialistische jeugdhulp. Aan het onderzoek namen ouders, jeugdigen, hulpverleners en intern begeleiders uit het onderwijs deel. Door het reconstrueren van de hulpgeschiedenis kwamen factoren naar voren die bepalen of jeugdhulp wel of niet succesvol is.

Jeugdhulp slaagt bijvoorbeeld niet als hulp te laat wordt ingezet, er geen klik is met hulpverleners of als partijen langs elkaar werken. Met behulp van de verkregen inzichten wil de gemeente samen met betrokken partijen een aanpak bedenken voor succesvolle laagdrempelige jeugdhulp. U kunt het volledige rapport onderaan dit bericht vinden.

Onderzoeker Michel Janssen: “De signalen van afwijkend gedrag van een kind ontstaan in een vroeg stadium. Meestal in de leeftijd van 0 tot 3 jaar. Er hoeft dan nog geen sprake te zijn van een probleem. We zien echter dat er met deze signalen bij de gezinnen die meededen met het onderzoek niets wordt gedaan. Er wordt pas in een relatief laat stadium hulp toegekend, als het kind de leeftijd van 4 of 5 jaar heeft bereikt. Meestal leidt dit tot specialistische hulp. Te laat hulp verlenen wordt versterkt door een gesloten cultuur, waarbij ouders het probleem ontkennen en het aan de school overlaten. Waarbij de school bij de gezinnen die meededen aan het onderzoek als gevolg van gebrek aan capaciteit en geld terughoudend moet optreden.

Wethouder Eugenie Cuijpers: “Het is vrij uniek dat een gemeente een kwalitatief onderzoek naar jeugdhulp verricht. Meestal staan de cijfers centraal. Die zijn zeker belangrijk maar wij wilden graag aan de ‘keukentafel’ ervaren hoe het nu in de praktijk werkt. Hierbij hebben we waardevolle inzichten verkregen. Roerdalen heeft hoge kosten voor jeugdhulp. Er is geen pasklaar antwoord op de waarom-vraag gevonden. Meer onderzoek hiernaar kost tijd en geld, wij willen inzetten op ‘doen’. We hebben al een aantal preventieve maatregelen ontwikkeld om eerder in te grijpen als het misgaat. Samen met betrokken partijen willen we vanuit het perspectief van het kind verkennen welke passende laagdrempelige ondersteuning de verkokering voorkómt. Stap voor stap, naar uiteindelijk lagere kosten, maar wel met het belang van de kinderen in Roerdalen voorop!”

Bron: gemeente Roerdalen