Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Netwerken rond gezinnen: praktijkvoorbeelden in 3 gemeenten

12 februari 2016 door Rudy Bonnet BAA

Binnen de jeugdhulpregio FoodValley is het deelproject “Verbinding Netwerken” afgerond.
Dit deelproject heeft via drie verschillende pilots het thema “welke netwerken formeren zich rond het gezin en hoe zorg je voor een goede onderlinge afstemming?” uitgewerkt. Het doel van het project was om een set van operationele afspraken gereed te hebben waardoor uitwisseling van informatie en signalering van risico’s bij kinderen/jongeren op genoemde domeinen jeugd, onderwijs en veiligheid naadloos aansluiten in de FoodValley.

De drie verschillende pilots waren:
1. Verbinding CJG en sociale teams (Ede)
2. Verbinding CJG en de (huis)artsen (Barneveld)
3. Verbinding CJG en het onderwijs (Scherpenzeel)

Rapport
De eindrapportage bevat naast beschrijving van de aanpak ook de “lessons to learn” als het gaat om veranderprocessen. Zoals onder meer: werken in een pilot is daadwerkelijk ‘transformeren’. Het vraagt een gezamenlijk proces waarin gaandeweg wordt geleerd en bijgestuurd. Daadwerkelijk transformeren vraagt een lange adem. Ondersteuning en ruimte om fouten te maken is daarbij vanuit de omgeving (bijvoorbeeld organisatie, werkgroep) nodig.
De rapportage vindt u hier.

Bron: Databank praktijkvoorbeelden VNG

Meer informatie
Rudy Bonnet van Stade Advies was projectleider voor deze 3 pilots.
Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen:

r.bonnet@stade.nl
06 – 5174 9712