Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Nieuwe activiteit van Stade Advies, de WoonZorgCoach

13 november 2019

Door de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg wordt van ouderen verwacht dat zij, met steun van de omgeving, langer zelfstandig thuis blijven wonen. De WoonZorgCoach van Stade Advies helpt met professioneel advies en ondersteuning.

De Verhuisadviseur Senioren breidt uit

Al geruime tijd biedt Stade Advies het door hun ontwikkelde ‘Verhuisadviseur Senioren’ aan in verschillende gemeenten. De Verhuisadviseur adviseert en begeleidt ouderen, die niet meer passend wonen, bij het formuleren van hun woonwensen en zorgbehoeften. Ze brengt (financiële) mogelijkheden en belemmeringen in kaart, helpt bij de besluitvorming over verhuizen of de huidige woning aanpassen en helpt bij het zoeken naar een passende woning. Zowel (sociale) huurders als eigenaren van koopwoningen kunnen terecht bij de Verhuisadviseur Senioren. Met deze vorm van dienstverlening worden goede resultaten bereikt. Ouderen komen sneller passend te wonen, waardoor zij langer zelfredzaam blijven, en verhuisketens worden op gang gebracht. Dat is hard nodig in de huidige huizenmarkt. Door verhuizingen van ouderen van een (grote) woning naar een (kleinere) passende woning ontstaat een keten waarbij gezinnen en starters een kans krijgen.

Door landelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg, waarbij van ouderen verwacht wordt dat zij langer zelfstandig thuis blijven wonen met steun van de omgeving, is behoefte ontstaan aan een breder product: de WoonZorgCoach.

Een WoonZorgCoach inventariseert alle vragen rond wonen en zorg integraal en in samenhang, spreekt de mogelijkheden door, helpt de cliënt – afhankelijk van de vraag – zelf verder of draagt deze warm over aan de juiste partij. De WoonZorgCoach kent de regels op de (sociale) woningmarkt, is bekend met het aanbod op de woningmarkt, kan de behoefte aan woningaanpassingen inventariseren en de inwoner advies geven over de financiering ervan. Een WoonZorgCoach is ook in staat problematiek, zoals schulden, eenzaamheid, beginnende dementie of verward gedrag, te signaleren en waar nodig door te leiden naar hulp of ondersteunende netwerken. Hierdoor worden ouderen en mogelijk andere kwetsbare groepen op een onafhankelijke en onpartijdige wijze ondersteund, en hoeven ze niet langs verschillende loketten te gaan. Voor een gemeente kan een goede en integrale voorbereiding van zorgvragen veel tijd besparen.

Is de WoonZorgCoach iets voor uw gemeente/corporatie?
Heeft u interesse en/of behoefte aan meer informatie?
Neem dan contact op met:

Erik Vermathen
Directeur Stade Advies
e.vermathen@stade.nl
06 10939404