Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Nieuwe druk Kleine gids kindermishandeling verschenen

26 april 2016 door Rudy Bonnet BAA

Kindermishandeling komt veel vaker voor dan we willen weten. Het wordt dan ook wel “de verborgen epidemie” genoemd. De gevolgen van kindermishandeling dragen de slachtoffers levenslang met zich mee. Vermoedens van kindermishandeling gaan altijd gepaard met dilemma’s; zie ik het wel goed, wat kan en mag ik doen, wat betekent ingrijpen voor een kind en de ouders?

Het jeugdstelsel is met de inwerkingtreding van de Jeugdwet per 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp en de aanpak van kindermishandeling als onderdeel van het huiselijk geweld beleid. De Advies en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) en de steunpunten huiselijk geweld zijn geïntegreerd en verder gegaan als Veilig Thuis. De toegang naar jeugdhulp gaat niet meer via bureau Jeugdzorg maar via sociale wijkteams of Centra voor Jeugd en Gezin. Dit levert veel (nieuwe) vragen op over privacy en gegevensuitwisseling.

Omvang misbruik niet afgenomen
De wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 ingevoerd en er is discussie over of dit voldoende werkt. Nog steeds zijn er situaties waarbij sprake is van (jarenlang) onbekend gebleven misbruik van kinderen, soms met fatale gevolgen. De omvang van kindermishandeling is niet afgenomen. Hoe dit verder onderzocht moet worden is door alle veranderingen een nieuw vraagstuk. Genoeg redenen dus om dit alles een plek te geven in deze nieuwe druk.

De gids geeft meer inzicht in de achtergronden, de omvang, het signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en beoogt daarmee om de handelingsverlegenheid van een ieder die kinderen een warm hart toedraagt te verminderen.

Stade Advies
Auteur van de gids is Rudy Bonnet, senior adviseur bij Stade Advies en deskundige op het gebied van voorkomen en aanpakken van kindermishandeling.
Rudy geeft onder meer trainingen over hoe je in gesprek gaat over vermoedens van kindermishandeling en het gebruik van de meldcode. In 2015 was hij beleidsadviseur bij Veilig Thuis midden en noordoost Gelderland en adviseur Jeugd en Veiligheid voor de gemeenten in de regio FoodValley.

r.bonnet@stade.nl
06 51749712

Klik hier voor meer informatie over de Kleine gids

Relevant

Kindermishandeling kost miljoenen

18 oktober 2016 door Rudy Bonnet BAA

Kindermishandeling leidt tot aanzienlijke extra kosten op volwassen leeftijd door meer zorggebruik en ziekteverzuim. Het versterken van de zelfregie van een mishandeld kind vermindert deze kosten, aldus een studie in het Tijdschrift voor psychiatrie.

Lees meer

Extra impuls aanpak huiselijke geweld en kindermishandeling

19 februari 2016 door Rudy Bonnet BAA

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) geven de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een extra impuls. Jeugdzorg bestuurder Jan-Dirk Sprokkereef gaat vanaf 1 april in opdracht van de VNG aan de slag om de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties verder te verbeteren. Daarnaast gaat hij met alle betrokken partijen om de tafel zitten om de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld beter te laten werken in de praktijk. Daarnaast zal hij gemeenten en gecertificeerde instellingen gaan ondersteunen om te komen tot een duurzame beschikbaarheid van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Lees meer

Melden is niet de belangrijkste stap in de meldcode

Lees meer

Op weg naar een integraal crisisproces voor de Jeugd & Opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugdigen met een beperking (LVB) en Huiselijk Geweld

6 februari 2015
Lees meer

Rapport Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen

24 mei 2016 door Rudy Bonnet BAA

De samenwerkende inspecties in het jeugddomein hebben onderzocht hoe partijen in het sociaal domein onveiligheid bij jeugdigen signaleren. De inspecties onderzochten in 6 gemeenten de kwaliteit van het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen en de toeleiding naar passende hulp en ondersteuning.

Lees meer

Organisatie en beleidsplan Veilig Thuis midden en noordoost Gelderland

Lees meer