Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Nieuwegein doet mee aan experiment Integraal (Persoonsgebonden) Budget

18 december 2018

Nieuwegein is een van de acht gemeenten die meedoet aan het landelijk experiment Integraal (Persoonsgebonden) Budget. Hierdoor kunnen inwoners met complexe problemen langs één loket en ontvangen zij één budget zonder dat regels of wetten dit onmogelijk maken.

 

Nieuwegein is een van de acht gemeenten die meedoet aan het landelijk experiment Integraal (Persoonsgebonden) Budget. Hierdoor kunnen inwoners met complexe problemen langs één loket en ontvangen zij één budget zonder dat regels of wetten dit onmogelijk maken.

De doorgeschoten bureaucratie belemmert een integrale uitvoering van Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Concreet gezegd: een gemeente kan wel in één keer alle hulp willen aanbieden, maar mag dat niet doen. Er zijn te veel regels die met elkaar in tegenspraak zijn of die hun doel voorbij schieten. De Rijksoverheid is bezig met een experiment om boven tafel te krijgen om welke regels of wetten het gaat en hoe deze te veranderen.

De Rijksoverheid onderzoekt de mogelijkheid of en hoe mensen en gezinnen met complexe zorg- en/of ondersteuningsvragen een integraal, op maat gesneden hulpaanbod kunnen krijgen. Het gaat hier zowel om zorg in natura als om het persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een vervolg op een eerder experiment in twee gemeenten.

Van de deelnemende gemeenten wordt verwacht dat zij experimenteren om één duidelijk maatwerk pakket samen te stellen voor bepaalde inwoners/gezinnen. Ook moet duidelijk worden welke regels een integrale aanpak verhinderen. In ruil daarvoor krijgen de deelnemende gemeenten de ruimte en ondersteuning vanuit de verantwoordelijke ministeries. De gemeente Nieuwegein heeft in juni besloten om aan het experiment mee te doen en gaat, net als de andere gemeenten, in 2019 en 2020 aan de slag.

Rudy Bonnet van Stade Advies is projectleider integraal (persoonsgebonden) budget in Nieuwegein.

Voor meer informatie:

r.bonnet@stade.nl   06-51749712