Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Word vrijwilliger bij de Verhuisadviseur!

30 maart 2020

Als Verhuisadviseur ben je een belangrijke steun in de rug van 55-plussers in hun zoektocht naar een passende woning.

Voor ouderen is het belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De Verhuisadviseur geeft hulp en advies aan huurders van 55 jaar en ouder die  niet meer prettig en willen of moeten verhuizen. Zo zijn ze beter op de toekomst voorbereid.

Lees meer

23 maart 2020

De maatregelen om de piek van het aantal besmettingen met het coronavirus af te vlakken worden vooral vanuit medisch en economisch oogpunt genomen. De impact ervan is echter voelbaar in veel meer facetten van onze samenleving. Zo zijn er de positieve effecten van saamhorigheid, rekening houden met elkaar, creativiteit en veel humor. Sommige mensen geloven zelfs dat er een hele nieuwe maatschappij uit deze crisis zal verrijzen. Maar er zijn ook de negatieve effecten van oplopende spanningen binnen gezinnen, zorgen over de toekomst, psychisch kwetsbare mensen die vereenzamen, depressies die terugkeren door het stopzetten van behandelingen, kinderen die in hun taalontwikkeling verder gaan achterlopen en ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen.

Lees meer

Training ‘huurdersparticipatie: van frustratie naar innovatie’

23 maart 2020

In de overlegwet en de woningwet staat omschreven wat de rechten van huurdersorganisaties zijn. Vrijwel elke corporatie heeft een samenwerkingsovereenkomst met daarin onderwerpen, rechten en plichten. Het periodieke overleg tussen de huurdersorganisaties en de corporaties leidt vaak tot frustraties: de huurders vinden dat ze geen invloed hebben en niet serieus genomen worden, de corporaties vragen zich af welke groepen huurders worden vertegenwoordigd en hebben het idee niet genoeg waardevolle informatie te krijgen.

Toch is het moeilijk hier verandering in te brengen. De huurdersorganisatie wil geen invloed verliezen, de corporatie wil geen slecht imago krijgen én de wet zegt dat deze samenwerking moet plaatsvinden. Hoe kom je van frustratie tot innovatie?

Lees meer

5 tips voor samenwerking wijkteams en Werk en Inkomen

23 maart 2020

De samenwerking tussen wijkteams en Werk en Inkomen is niet alleen een thema in de gemeente waarin ik momenteel als interim wijkteammanager werk. Het speelt in veel gemeenten. Voor inwoners die hulp nodig hebben is die samenwerking tussen het wijkteam en Werk en Inkomen heel belangrijk. Een gebrek aan samenwerking leidt tot tijdverspilling waar de klant niks mee opschiet: op basis van halve informatie worden foute beslissingen genomen, werken professionals en ambtenaren elkaar onbedoeld tegen of doen ze dubbel werk. Een gezamenlijke aanpak is voor veel klanten veel effectiever!

Lees meer

Zestien Utrechtse gemeenten vernieuwen jeugdzorg

23 maart 2020

De zestien samenwerkende Utrechtse gemeenten gaan hun zeer specialistische jeugdhulp per april in één hand leggen: in die van Yeph. Ook is gekozen voor een langdurig contract van negen jaar en taakgerichte bekostiging. Belangrijkste uitgangspunt: de zorg volgt de cliënt. Een expertteam vanuit Yeph gaat in complexe situaties meedenken met de hulpverleners, zodat op één plek zorg op- en afgeschaald kan worden en het kind of de jongere dezelfde hulpverlener behoudt.

Lees meer

Training ‘prestatieafspraken maken in de praktijk’

23 maart 2020

Het maken van gedragen en goed werkende Prestatieafspraken kan een complexe opgave zijn, waarmee inmiddels praktijkervaring is opgedaan. Natuurlijk hangt het ook van de situatie af: hoe duidelijk is de opgave, voelt men zich betrokken, tot wat is men in staat, hoe bekwaam en talrijk zijn de partners, is er onderling vertrouwen? En als de Prestatieafspraken er zijn, hoe zorgen we dan dat ze gaan werken, dat het commitment blijft, dat de inzet, samenwerking en de gewenste resultaten er komen?

De wetgever heeft de vormgeving vrij gelaten, wat in de praktijk tot veel verschillende trajecten heeft geleid. De ervaring met de vormgeving kan nu dus ook worden vergeleken.De kunst is om een proces te ontwerpen en te doorlopen dat met al deze factoren rekening houdt. Dit mogelijk maken is de inzet van deze training.

Lees meer