Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

CBS-monitor meet effect aanpak kindermishandeling

30 januari 2020

Het CBS is gestart met de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Rijksoverheid gaat hiermee het effect van beleidsmaatregelen monitoren voor betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit schrijven ministers Hugo de Jonge van VWS en Sander Dekker voor Rechtsbescherming in de derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Lees meer

Praktische tool: ‘Uw initiatief past niet in ons kader. En wat doen we nu?’

30 januari 2020

Onder de titel ‘Uw initiatief past niet in ons kader. En wat doen we nu?’ is het afgelopen jaar in Limburg onderzoek gedaan naar de relatie tussen burgerinitiatieven en lokale overheid. Dit onderzoek is afgerond met een symposium en de presentatie van een brochure. Deze bevat tweemaal 10 vragen die bewonersinitiatieven én ambtenaren kunnen gebruiken om een betere dialoog met elkaar te voeren. De brochure is hier in te zien.

Lees meer

Vernieuwing huurdersparticipatie (deel 2)

30 januari 2020

Als huurdersorganisatie ben je er voor alle huurders van de corporatie. Maar… onbekend maakt onbemind!

In onze vorige nieuwsbrief heeft u deel één met betrekking tot de vernieuwing van huurdersparticipatie kunnen lezen. Hierin stond de nieuwe privacywetgeving en hoe deze het contact leggen met niet-leden belemmerd centraal. Klik hier voor deel 1.

Lees meer

Transformeren doe je op de werkvloer?

30 januari 2020

Onlangs publiceerde het tijdschrift voor Sociale Vraagstukken een artikel over het onderzoeksproject ‘Teamwerk in de Wijk’.  Gedurende drie jaar onderzochten de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de wijkteams in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de regio Holland-Rijnland de ontwikkelingen in meer dan honderd wijkteams. Hun belangrijkste onderzoeksvraag was: is het, met betrekking tot de transformatie, zinvol en mogelijk om een vergelijking te maken tussen wijkteams die op basis van verschillen in gemeentelijk beleid heel verschillend functioneren. Kun je appels wel met peren vergelijken? En zijn er dan algemene factoren te benoemen die ten grondslag liggen aan een geslaagde transformatie in het sociaal domein?

Lees meer

Verhuisadviseur in Nieuwegein – Passende woonoplossingen door samenwerking met Geynwijs

30 januari 2020

Bij oudere bewoners gaan vragen rondom wonen en vragen met betrekking tot zorg vaak hand in hand. Om te voorkomen dat mensen bij verschillende loketten moeten aankloppen voor hulp, zoeken de Verhuisadviseur en de afdeling Geynwijs van de gemeente Nieuwegein elkaar steeds vaker op.

Lees meer

Stade Advies en Mediation: Aanpak van conflicten binnen de sector van Zorg en Welzijn

30 januari 2020

Naast organisatorische vraagstukken binnen het Sociaal Domein heeft Stade Advies ook aandacht voor het optimaliseren van de samenwerking op de werkvloer. Het hart van het sociaal domein wordt immers gevormd door de mensen die zich dagelijks inzetten om de zorg en het welzijn van kwetsbare burgers te verbeteren. Conflicten in de samenwerking leidt niet alleen tot een negatieve sfeer, ziekteverzuim en extra kosten, maar kan zelfs levensbedreigende situaties opleveren als partijen niet meer met elkaar kunnen of willen communiceren en cruciale informatie niet met elkaar wordt gedeeld.

Lees meer