Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Nieuwe activiteit van Stade Advies, de WoonZorgCoach

13 november 2019

Door de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg wordt van ouderen verwacht dat zij, met steun van de omgeving, langer zelfstandig thuis blijven wonen. De WoonZorgCoach van Stade Advies helpt met professioneel advies en ondersteuning.

Lees meer

Vernieuwing huurdersparticipatie

13 november 2019

Heeft u als huurdersorganisaties ook veel moeite om nieuwe bestuursleden te vinden? Kan de opkomst van uw ledenvergadering beter? Zijn het vaak dezelfde huurders die trouw de ledenvergadering bezoeken en wordt er al lang gezegd dat het ‘anders’ zou moeten? Als je blijft doen wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg. Het is tijd om ‘het bed eens op te schudden’ en actief te gaan werken aan verandering.
Artikel van Marlies Bodewus, Senior Adviseur Wonen bij Stade Advies.

Lees meer

Hoe kun je mensen met ‘gestapelde problemen’ – waaronder schulden – beter helpen?

13 november 2019

De City Deal en het traject Eenvoudig maatwerk lanceerden onlangs het platform Mooi Maatwerk op www.1sociaaldomein.nl. Het platform bundelt casussen waar gemeenten maatwerk inzetten. Sociaal werkers kunnen er kennis opdoen en (oplossingen voor) casussen delen als zij vastlopen binnen reguliere kaders en wegen bij hulp aan kwetsbare mensen.

Lees meer

Opzienbarende uitspraak voorzieningenrechter Den Haag aanpassing tarieven kosten Jeugdhulp

13 november 2019

Den Haag koopt op dit moment samen met de gemeenten Delft, Voorschoten, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Rijswijk en Midden-Delfland de jeugdzorg in. De huidige contracten met de jeugdhulpinstellingen lopen tot eind 2019. Wat wil(de) men veranderen vanaf 2020?

Lees meer

Leren Schakelen in Almere Haven en Stedenwijk

13 november 2019

Stade ontwikkelde samen met Kwintes en de Schoor een model om op maat te bouwen aan een inclusieve wijk, waarin ook mensen met psychische kwetsbaarheid zich thuis voelen en kunnen meedoen. Hierover berichtten we in een eerdere nieuwsbrief (link). De gemeente Almere gaf ons groen licht om dit model in de praktijk uit te proberen en verder te ontwikkelen in twee proeftuin-wijken: Haven en Stedenwijk.

Lees meer

Bijna een kwart van de instellingen voor jeugdzorg in Nederland draait met verlies, ook al is de totale omzet van de sector gestegen en neemt het aantal cliënten toe.

13 november 2019

De rode cijfers komen onder andere door administratieve lasten en doordat het personeel van de jeugdzorginstellingen steeds duurder wordt. Ook dekken de tarieven die de instellingen met gemeenten hebben afgesproken lang niet altijd de kosten. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 268 jeugdzorgorganisaties, zo’n 70 procent van het totale aantal instellingen voor jeugdzorg in Nederland.

Lees meer