Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Hoe kun je mensen met ‘gestapelde problemen’ – waaronder schulden – beter helpen?

13 november 2019

De City Deal en het traject Eenvoudig maatwerk lanceerden onlangs het platform Mooi Maatwerk op www.1sociaaldomein.nl. Het platform bundelt casussen waar gemeenten maatwerk inzetten. Sociaal werkers kunnen er kennis opdoen en (oplossingen voor) casussen delen als zij vastlopen binnen reguliere kaders en wegen bij hulp aan kwetsbare mensen.

Lees meer

Opzienbarende uitspraak voorzieningenrechter Den Haag aanpassing tarieven kosten Jeugdhulp

13 november 2019

Den Haag koopt op dit moment samen met de gemeenten Delft, Voorschoten, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Rijswijk en Midden-Delfland de jeugdzorg in. De huidige contracten met de jeugdhulpinstellingen lopen tot eind 2019. Wat wil(de) men veranderen vanaf 2020?

Lees meer

Leren Schakelen in Almere Haven en Stedenwijk

13 november 2019

Stade ontwikkelde samen met Kwintes en de Schoor een model om op maat te bouwen aan een inclusieve wijk, waarin ook mensen met psychische kwetsbaarheid zich thuis voelen en kunnen meedoen. Hierover berichtten we in een eerdere nieuwsbrief (link). De gemeente Almere gaf ons groen licht om dit model in de praktijk uit te proberen en verder te ontwikkelen in twee proeftuin-wijken: Haven en Stedenwijk.

Lees meer

Bijna een kwart van de instellingen voor jeugdzorg in Nederland draait met verlies, ook al is de totale omzet van de sector gestegen en neemt het aantal cliënten toe.

13 november 2019

De rode cijfers komen onder andere door administratieve lasten en doordat het personeel van de jeugdzorginstellingen steeds duurder wordt. Ook dekken de tarieven die de instellingen met gemeenten hebben afgesproken lang niet altijd de kosten. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 268 jeugdzorgorganisaties, zo’n 70 procent van het totale aantal instellingen voor jeugdzorg in Nederland.

Lees meer
kleine gids kindermishandeling

Aanpak kindermishandeling/huiselijk geweld blijft actueel

13 november 2019

Recent verscheen de nieuwe druk van de ‘Kleine gids kindermishandeling’. Tien jaar geleden verscheen de eerste druk van deze kleine gids. Anno 2019 is de ondertitel gewijzigd in ‘achtergronden, kenmerken en handelen’. Alle belangrijke wijzigingen die sindsdien plaatsvonden hebben hun weg gevonden naar deze vernieuwde editie. Denk onder andere aan de maatschappelijke kosten van kindermishandeling, traumatisering van vluchtelingenkinderen, grooming, de opkomst van de Centra Seksueel Geweld, schadelijke traditionele praktijken, maar ook de invoering van de afwegingskaders voor professionals en de jeugdbeschermingstafel.

Lees meer

Duurzaamheid dat kun je zelf!

13 november 2019

Dat was het thema voor de bijeenkomst die Stade Advies op zaterdag 26 oktober organiseerde in opdracht van Huurdersorganisatie STOK in Utrecht. STOK behartigt de belangen van alle huurders van Bo-Ex. De bijeenkomst was bedoeld voor de bewonerscommissies van STOK en voor alle bewoners van de complexen die dit jaar zonnepanelen krijgen.

Lees meer