Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

25 oktober 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

Lees meer

Investeer in sociale basis om verwarde personen echt te helpen

25 oktober 2018

We zijn nog niet ver genoeg in het realiseren van een sluitende aanpak rondom verwarde personen. Dat blijkt uit een peiling van Sociaal Werk Nederland. Er zijn goede voorbeelden en het lukt aardig om de zorg, het sociaal domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden. ‘Nu moet er nog een verschuiving in de financiering komen naar meer preventie. Anders blijf je dweilen met de kraan open’.

Lees meer

Ouderperspectief speelt belangrijke rol bij toegang tot jeugdzorg

25 oktober 2018

Veel kinderen en gezinnen lijken baat te hebben bij de hulp die vanuit de jeugdzorg wordt geboden. Wel speelt het perspectief van ouders en kinderen een belangrijke rol bij de toegang tot de jeugdzorg. Vooraf zijn hun verwachtingen vaak negatief en dit kan een belemmering vormen om hulp te zoeken.

Lees meer

Hoe Nieuwegein de woningmarkt in beweging brengt, verhuiscoach helpt ouderen doorstromen

15 oktober 2018

Artikel van Binnenlands Bestuur door Martin Hendriksma

‘Met nieuwbouw alleen kunnen we het niet oplossen’
‘Zie deze baan als een specialisme’

Nieuwegein vergrijst en de lokale woningmarkt zit op slot. Hoe kun je als gemeente de doorstroming stimuleren? Een verhuiscoach adviseert er met succes oudere huurders én eigenaren van een koopwoning. ‘Hier kon mama weer verder.’   

Lees meer

Datagedreven jeugdbeleid zorgt voor kostenbesparingen zonder verlies van kwaliteit

21 september 2018 door Albert Veuger

De Jeugdwet veranderde de uitvoering en financiering van de jeugdzorg ingrijpend. Maar heeft deze transitie al gevolgen voor het gebruik van jeugdzorg? Heeft de nieuwe toegang (wijkteams i.p.v. Bureau Jeugdzorg) al zijn preventieve werking? Is er al een verschil merkbaar t.a.v. de instroom j-ggz via huisartsen? Is er al sprake van zorgreductie, wordt er al ontschot, gekanteld?

Lees meer

Hokjesdenken blijft de toegang tot zorg belemmeren

5 juli 2018

Gemeenten en andere overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor burgers, zouden nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders denken. Daardoor komt het geregeld voor dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport over het zorgstelsel dat in 2015 werd ingevoerd.

Lees meer