Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Scharrelruimte gevraagd voor psychisch kwetsbare inwoners

5 juli 2018 door Rudy Bonnet BAA

Meer scharrelruimte voor gemeenten, organisaties en professionals was de belangrijkste uitkomst op de gemeentelijke werkconferentie in Almere waar preventie en inclusie van psychische kwetsbare inwoners centraal stond. Hier werden begin 2018 de onderzoeksuitkomsten en ervaringen gedeeld van een grote groep betrokkenen; de gemeente , maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen en initiatiefrijke inwoners.

De oorspronkelijke vraag vanuit de gemeente, de welzijnsorganisatie en de ggz instellingen was om te onderzoeken op welke wijze één stads brede laagdrempelige inloopvoorziening gerealiseerd kon worden. Het onderzoek door Stade Advies leverde belangrijke inzichten op om deze vraag te beantwoorden.

Lees meer

‘Proef’ bijeenkomst: praktijk dilemma’s jeugd en veiligheid

5 juli 2018

Let op! In september weer een ‘proef’ bijeenkomst: praktijk dilemma’s jeugd en veiligheid

Aanbod voor:
wijkteams, CJG’s, gemeenten, welzijnsorganisaties, eerstelijnsvoorzieningen, Veilig Thuis, GI’s, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorginstellingen.

Jeugd en veiligheid blijft een actueel thema binnen het sociaal domein. Enerzijds gaat het om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en anderzijds over (de regie op) de sociale infrastructuur; de samenwerking, netwerkontwikkeling en het sluitend maken van de jeugdbeschermingsketen.

Lees meer

Regeerakkoord veel te moeilijk opgeschreven, zo kan het ook

31 oktober 2017

Het nieuwe regeerakkoord staat vol met ambtelijke taal en lange zinnen. Veel te ingewikkeld, stelt de Stichting Lezen en Schrijven. ‘De plannen gaan over iedereen, maar niet iedereen kan het lezen.’ De stichting neemt daarom het heft in eigen handen en komt met een eigen begrijpelijke hervertaling.

Lees meer

Guerrilla tegen systeemterreur

31 oktober 2017 door Rudy Bonnet BAA

Kan de burger de macht in het sociale domein terugkrijgen? De gemeente Woerden probeert het. GroenLinks-wethouder Yolan Koster (Sociaal Domein Woerden) en Rudy Bonnet (projectleider pilot i-pgb van Stade Advies) vertellen in een interview hoe de burger met het i-pgb de regie in eigen handen moet krijgen. ‘Ik beschouw ons als een soort Kafkabrigade tegen systeemterreur.

Lees meer

Samenwerken aan veiligheid van jeugdigen is balanceren op een slap koord

31 oktober 2017 door Rudy Bonnet BAA

Nadat gemeenten in 2015 de verantwoordelijkheid kregen voor de inrichting van de toegang tot jeugdhulp, zorg en ondersteuning in het sociaal domein, werden nieuwe partijen en netwerken actief en werkwijzen veranderd. Veel gemeenten legden in hun beleidsvoornemens de nadruk op preventie, het benutten van eigen kracht van jeugdigen en gezinnen en het aanbieden van samenhangende zorg en ondersteuning voor jeugdigen en al hun gezinsleden. Gemeenten hebben daardoor een belangrijke rol gekregen in het mede organiseren en borgen van een veilige ontwikkeling voor hun jonge inwoners.

Uit verschillende inspectieonderzoeken blijkt echter dat het signaleren van onveiligheid, het effectief duiden van signalen en het (indien nodig) organiseren van passende hulp nog niet goed verloopt.

Lees meer