Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Zet de burger centraal!

5 juli 2018

Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017

Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties  – Toezicht Sociaal Domein – staat geheel in het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben.  TSD constateert dat er drie jaar na de decentralisaties in het sociaal domein er veel werk is verzet maar dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan.  Gelukkig zijn er ook voorbeelden op allerlei vlakken die ter inspiratie kunnen dienen.

Lees meer

Draagvlak vergroten en kritische burgers effectief betrekken. NIMBY-methodiek Stade Advies krijgt steun uit wetenschappelijke hoek

5 juli 2018

In de ogen van beleidsmakers worden kritische burgers vaak gezien als probleemmakers die op een destructieve wijze plannen tegenwerken. Als gevolg daarvan wordt burgerparticipatie vaak buiten beschouwing gehouden in het ontwikkelingsprocessen van projecten. Op korte termijn heeft het uitsluiten van kritische opvattingen voordelen om een proces te versnellen. Echter op langer termijn brengt dit nadelen met zich mee voor het draagvlak en de acceptatie.

Lees meer

Scharrelruimte gevraagd voor psychisch kwetsbare inwoners

5 juli 2018 door Rudy Bonnet BAA

Meer scharrelruimte voor gemeenten, organisaties en professionals was de belangrijkste uitkomst op de gemeentelijke werkconferentie in Almere waar preventie en inclusie van psychische kwetsbare inwoners centraal stond. Hier werden begin 2018 de onderzoeksuitkomsten en ervaringen gedeeld van een grote groep betrokkenen; de gemeente , maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen en initiatiefrijke inwoners.

De oorspronkelijke vraag vanuit de gemeente, de welzijnsorganisatie en de ggz instellingen was om te onderzoeken op welke wijze één stads brede laagdrempelige inloopvoorziening gerealiseerd kon worden. Het onderzoek door Stade Advies leverde belangrijke inzichten op om deze vraag te beantwoorden.

Lees meer

‘Proef’ bijeenkomst: praktijk dilemma’s jeugd en veiligheid

5 juli 2018

Let op! In september weer een ‘proef’ bijeenkomst: praktijk dilemma’s jeugd en veiligheid

Aanbod voor:
wijkteams, CJG’s, gemeenten, welzijnsorganisaties, eerstelijnsvoorzieningen, Veilig Thuis, GI’s, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorginstellingen.

Jeugd en veiligheid blijft een actueel thema binnen het sociaal domein. Enerzijds gaat het om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en anderzijds over (de regie op) de sociale infrastructuur; de samenwerking, netwerkontwikkeling en het sluitend maken van de jeugdbeschermingsketen.

Lees meer

Regeerakkoord veel te moeilijk opgeschreven, zo kan het ook

31 oktober 2017

Het nieuwe regeerakkoord staat vol met ambtelijke taal en lange zinnen. Veel te ingewikkeld, stelt de Stichting Lezen en Schrijven. ‘De plannen gaan over iedereen, maar niet iedereen kan het lezen.’ De stichting neemt daarom het heft in eigen handen en komt met een eigen begrijpelijke hervertaling.

Lees meer

Guerrilla tegen systeemterreur

31 oktober 2017 door Rudy Bonnet BAA

Kan de burger de macht in het sociale domein terugkrijgen? De gemeente Woerden probeert het. GroenLinks-wethouder Yolan Koster (Sociaal Domein Woerden) en Rudy Bonnet (projectleider pilot i-pgb van Stade Advies) vertellen in een interview hoe de burger met het i-pgb de regie in eigen handen moet krijgen. ‘Ik beschouw ons als een soort Kafkabrigade tegen systeemterreur.

Lees meer