Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Huurders sociale huurwoningen meer dan 30 procent van inkomen kwijt aan woonlasten

5 juli 2018

Huurders van sociale huurwoningen (maandhuur tot 710 euro) besteden een groot deel van hun inkomen aan woonlasten*, zowel bij verhuurders in de commerciële sector als bij woningcorporaties. Voor huurders van een corporatiewoning is dit 31,2%. In de commerciële sector is dat 31,7%.

Lees meer

Integrale aanpak klimaatdoelen nodig voor publiek vastgoed

5 juli 2018

Gemeenten pleiten voor een meer integrale aanpak bij de realisatie van de klimaatdoelen voor publiek gefinancierd vastgoed. Dit is de uitkomst van een bijeenkomst georganiseerd door VNG en Bouwstenen op 30 mei. Op de bijeenkomst waren ruim 60 gemeenten vertegenwoordigd.

Lees meer

Leeftijdsgrens jeugdhulp moet snel omhoog

5 juli 2018

Verhoog snel de jeugdhulpplicht van gemeenten van 18 naar 21 jaar, met een mogelijke uitloop tot 23 jaar. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies aan de minister van VWS.

 

Lees meer

Nieuw budgethoudersportaal voor PGB van start

5 juli 2018

Een beperkte groep PGB budgethouders is live gegaan met het nieuwe budgethoudersportaal.  De gemeente Westland en DSW zorgkantoor zijn de eerste partijen die sinds kort over zijn. Daardoor is de eerste miijlpaal bereikt en wanneer alles goed verloopt zullen andere zorgkantoren en gemeenten kunnen volgen.

Lees meer

Spelregels Transformatiefonds jeugdhulp gepubliceerd

5 juli 2018

Het Transformatiefonds is bedoeld om de vernieuwing van de jeugdhulp een impuls te geven en sluit aan bij het ‘Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’. Om in aanmerking te komen voor transformatiebudget dient een jeugdzorgregio een meerjarig transformatieplan in, waarin op zijn minst één van de actielijnen uit ‘Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’ is uitgewerkt.

Lees meer

Zet de burger centraal!

5 juli 2018

Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017

Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties  – Toezicht Sociaal Domein – staat geheel in het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben.  TSD constateert dat er drie jaar na de decentralisaties in het sociaal domein er veel werk is verzet maar dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan.  Gelukkig zijn er ook voorbeelden op allerlei vlakken die ter inspiratie kunnen dienen.

Lees meer