Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Bewoners in krimpregio’s zijn vaker vrijwilliger

2 mei 2017

Bewoners van kleine afgelegen dorpen in krimpregio’s ervaren hun leefbaarheid als minder goed in vergelijking met bewoners van andere kleine dorpen. Ze zijn hun leefbaarheid de afgelopen echter niet negatiever gaan waarderen. Juist in deze krimpregio’s zetten meer mensen zich in als vrijwilliger.

Lees meer

Wetenschapper moet kritische vriend van professional worden

2 mei 2017

De Werkplaatsen Sociaal Domein ondersteunen in opdracht van het ministerie van VWS de transformaties in het sociaal domein met kennis en onderzoek. Zij hebben recent een nieuwe bundel uitgebracht over de dilemma’s binnen (sociale) wijkteams.

Lees meer

Algemene Beginselen van Behoorlijk Maatwerk

2 mei 2017

Het bestuursrecht kent de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Dit zijn spelregels die de relatie tussen overheid en burger in goede banen moeten leiden maar volgens het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) nog te vaak met voeten worden getreden. Daardoor worden mensen minder goed geholpen dan mogelijk is. Het IPW ziet zelf genoeg redenen en mogelijkheden om dit te veranderen, en om maatwerk te leveren.

Lees meer

De verhuisadviseur senioren slaat aan

2 mei 2017 door Claartje Sadee

De Verhuisadviseur Senioren biedt hulp en advies aan senioren in Utrecht en Nieuwegein met een verhuiswens naar een beter passende woning. De dienstverlening varieert van een oriënterend gesprek tot het intensief begeleiden bij het vinden van een andere woning. Het concept blijkt in de duidelijke behoefte te voorzien en wordt in steeds meer gemeenten ingevoerd.

Lees meer

Overwegingen en ervaringen van 17 gemeenten over ‘het’ wijkteam

2 mei 2017

Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams blikken diverse gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Behalve cijfers over de feitelijke stand van zaken, hebben gemeenten ook behoefte aan de verhalen achter de cijfers laat Movisie zien.

Lees meer

‘Laten we wat meer schijt hebben aan regeltjes en doen wat goed is voor onze klanten’

2 mei 2017

Dit was de openingszin op het symposium 9 maart jl. van de Academische Werkplaats Jeugd Twente over ‘Kwetsbare kinderen’. De dag was een ontmoetingsplek voor gemeenten, beroepskrachten en onderzoekers uit de regio.

Lees meer