Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Transformatie van Jeugdhulp in de praktijk

28 april 2016

Het is nog te vroeg om definitieve lessen te trekken, maar het is wel duidelijk dat de echte hervorming nog in de kinderschoenen staat. De uitgangspunten van de transformatie blijken ambigue en ze moeten worden gerealiseerd in een gecompliceerd krachtenveld. Hoe kom je tot een gezamenlijke zoektocht en wat kan daarbij als kompas dienen? Een voorstel tot dialoog vanuit leidende principes, met 11 tips als toegift.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Melden is niet de belangrijkste stap in de meldcode

19 maart 2016

Onlangs laaide de discussie weer op over wel of niet verplicht melden bij vermoedens van
kindermishandeling. In mijn dagelijkse werk als beleidsadviseur voor gemeenten en Veilig Thuis en als trainer zie ik dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de (opkomende) wijkteams van de gemeenten en de Veilig Thuisorganisatie. Zij moeten samen optrekken bij stap 2: consultatie.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

De VVV van het sociaal domein

19 februari 2016

Wie met Google zoekt op VVV krijgt direct een opsomming te zien van gemeenten die zichzelf omschrijven als verrassend, ontdekkend, uitdagend en bezienswaardig. Met die aanduidingen in het achterhoofd vroeg ik me af of VVV dan ook een bewegwijzering is voor sociaal domein en gemeenten. Is dat nodig en zo ja, waar staat VVV dan voor?
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Regionaal afwegingskader jeugd

7 oktober 2015

Handreiking voor gemeenten en professionals hoe zij met elkaar tot een verantwoorde toeleiding naar jeugdhulp kunnen komen.

Lees meer

Afwegingskader voor wijkteams bij het vaststellen van jeugdhulp

17 juni 2015

Het Samenwerkend Toezicht Jeugd beveelt in haar recente rapportage (april 2015) aan dat “wijkteams gebruik maken van een afwegingskader bij het vaststellen van passende specialistische jeugdhulp.”
Stade Advies hielp de 7 gemeenten in FoodValley met een dergelijk afwegingskader waarbij aan het aanbod een zorgzwaarte is toegekend. Het afwegingskader is vertaald naar een handige digitale portal waarbij professionals stapsgewijs van vraag naar aanbod worden geleid. Inclusief een korte omschrijving van het aanbod met bijbehorende adresgegevens en website van de aanbieder, een mail functionaliteit, de bijbehorende productcodes, een ondersteuningsplan en beschikking welke eenvoudig vanuit de digitale portal kunnen worden gebruikt.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Veenendaal richt eigen stichting CJG op met zware jeugdteams

16 juni 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de stichting Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal een feit. Jeugdigen en ouders kunnen hier terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Het CJG is daarnaast de toegang tot de specialistische ondersteuning en biedt waar mogelijk ook direct zelf de benodigde hulp. Dit wordt gedaan door de interdisciplinaire jeugdteams in de wijken. Ouders en jeugd worden in hun eigen leefomgeving geholpen. Het CJG zoekt de nodige verbindingen met de relevante spelers in wijken en buurten, zoals huisartsen en scholen. Stade Advies leverde de kwartiermaker/interim directeur.
Lees hier wat dit opleverde:

Evaluatie eerste twee jaar CJG Veenendaal

Lees meer