Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Expert team jeugdzorg

Foodvalley kiest voor expertteam

19 december 2019

Iedere gemeente heeft ermee te maken: kinderen die niet terecht komen bij het juiste hulpaanbod, lokale teams en aanbieders die er samen niet uit komen waar een jeugdige het best op zijn plek is, afspraken die om allerlei redenen onvoldoende worden nagekomen. Steeds gaat het daarbij om complexe problemen, waar geen standaardaanbod voor bestaat en waar samenwerking tussen aanbieders nodig is om het juiste aanbod of passende combinaties van zorg te vinden.

Lees meer
grip op jeugdhulp

Tweede kans jeugdzorg? Ja.

26 november 2019

Gemeenten zouden intensiever op regionaal niveau moeten samenwerken om de jeugdzorg te laten slagen. Wat is daarvoor nodig en hoe kunnen ze dit samen oppakken? Christiaan Baillieux van RadarAdvies en Albert Veuger van Stade Advies vertellen over pijnpunten en oplossingen.

Lees meer

Nieuwe activiteit van Stade Advies, de WoonZorgCoach

13 november 2019

Door de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg wordt van ouderen verwacht dat zij, met steun van de omgeving, langer zelfstandig thuis blijven wonen. De WoonZorgCoach van Stade Advies helpt met professioneel advies en ondersteuning.

Lees meer

Vernieuwing huurdersparticipatie

13 november 2019

Heeft u als huurdersorganisaties ook veel moeite om nieuwe bestuursleden te vinden? Kan de opkomst van uw ledenvergadering beter? Zijn het vaak dezelfde huurders die trouw de ledenvergadering bezoeken en wordt er al lang gezegd dat het ‘anders’ zou moeten? Als je blijft doen wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg. Het is tijd om ‘het bed eens op te schudden’ en actief te gaan werken aan verandering.
Artikel van Marlies Bodewus, Senior Adviseur Wonen bij Stade Advies.

Lees meer

Hoe kun je mensen met ‘gestapelde problemen’ – waaronder schulden – beter helpen?

13 november 2019

De City Deal en het traject Eenvoudig maatwerk lanceerden onlangs het platform Mooi Maatwerk op www.1sociaaldomein.nl. Het platform bundelt casussen waar gemeenten maatwerk inzetten. Sociaal werkers kunnen er kennis opdoen en (oplossingen voor) casussen delen als zij vastlopen binnen reguliere kaders en wegen bij hulp aan kwetsbare mensen.

Lees meer

Opzienbarende uitspraak voorzieningenrechter Den Haag aanpassing tarieven kosten Jeugdhulp

13 november 2019

Den Haag koopt op dit moment samen met de gemeenten Delft, Voorschoten, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Rijswijk en Midden-Delfland de jeugdzorg in. De huidige contracten met de jeugdhulpinstellingen lopen tot eind 2019. Wat wil(de) men veranderen vanaf 2020?

Lees meer