Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Schakelteams als schakel in ambulantisering zorg?

23 maart 2020

Begin januari 2020 publiceerde Sociaal Werk Nederland hun conclusie over de vijfde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA) van het Trimbos Instituut. Uit de meting blijk dat de ambulantisering amper tot fundamentele verbeteringen heeft geleid.

Lees meer

Convenant experiment integrale zorg getekend

23 maart 2020

21 partijen, waaronder zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en het ministerie van VWS, slaan de handen ineen om meervoudige zorg- en ondersteuningsvragen van cliënten integraal te kunnen beantwoorden. Dit gaan ze doen met één plan, één aanspreekpunt en één budget waarbij de budgethouder centraal staat. Om dit te bekrachtigen is begin februari in Den Haag het convenant ‘experiment integraal budget’ getekend dat het mogelijk maakt te experimenteren met domeinoverstijgende, integrale zorg. Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben dit convenant mede ondertekend en onderstrepen daarmee het grote belang van samenwerking.

Lees meer

Een goed begin is het halve werk…

23 maart 2020

Bewoners die klagen over het onderhoud van hun woning, hun klachten bij de verhuurder blijven neerleggen en iedere keer te horen krijgen dat er op dit moment niets aan wordt gedaan. Over een paar jaar staat onderhoud gepland en dan worden de problemen opgelost, zegt de verhuurder. En dan is het bijna zo ver.

Lees meer
Expert team jeugdzorg

Wijkteamprofessionals verkennen (nog) onvoldoende de potentie van het eigen netwerk van zorgvragers

23 maart 2020

Dit is een van de conclusies van Rotterdams onderzoek naar activering van netwerksteun.

Tussen 2015 en 2019 vond een onderzoek plaats van de Erasmusuniversiteit met de vraag of en op welke wijze Rotterdammers met problemen hulp krijgen vanuit hun eigen sociale netwerk. De zorgtransitie, die in 2015 een aanvang nam, vormde de achtergrond van dit onderzoek.

Eigen kracht tegenover doctor knows best

Lees meer

CBS-monitor meet effect aanpak kindermishandeling

30 januari 2020

Het CBS is gestart met de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Rijksoverheid gaat hiermee het effect van beleidsmaatregelen monitoren voor betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit schrijven ministers Hugo de Jonge van VWS en Sander Dekker voor Rechtsbescherming in de derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Lees meer

Praktische tool: ‘Uw initiatief past niet in ons kader. En wat doen we nu?’

30 januari 2020

Onder de titel ‘Uw initiatief past niet in ons kader. En wat doen we nu?’ is het afgelopen jaar in Limburg onderzoek gedaan naar de relatie tussen burgerinitiatieven en lokale overheid. Dit onderzoek is afgerond met een symposium en de presentatie van een brochure. Deze bevat tweemaal 10 vragen die bewonersinitiatieven én ambtenaren kunnen gebruiken om een betere dialoog met elkaar te voeren. De brochure is hier in te zien.

Lees meer