Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Renovatiewerkzaamheden ingrijpend voor huurders! En de lastige taak voor de bewonerscommissie

16 juli 2020

In de Overlegwet is geregeld dat de bewonerscommissie bij een voorgenomen renovatie gesprekspartner is van de corporatie. Dat is fijn, want zij blijven er meestal wonen én niemand kent de huizen en de bewoners zo goed als de bewoners zelf. Om tot een plan te komen dat op voldoende draagvlak kan rekenen onder de bewoners is het daarom heel waardevol om dit plan samen met de bewonerscommissie te ontwikkelen.  De bewonerscommissie mag de corporatie van advies voorzien over de ingreep die uitgevoerd moet worden.  

Maar vaak vinden huurders het optreden als gesprekspartner van de corporatie lastig. En het is ook lastig. 

Lees meer

Proeftuinen preventie en inclusie in de wijk – Succesvol werken met Schakelteams

10 juni 2020

In september 2018 zijn in de wijken Stedenwijk en Haven proeftuinen gestart om de preventie van problematiek en de inclusie van psychisch kwetsbare mensen met (mogelijk) verward gedrag vorm te geven. Drie belangrijke uitgangspunten daarbij waren: 1. Benut bestaande sociale infrastructuur; 2. wensen en behoeften van doelgroep staan voorop; 3. professionals krijgen ‘scharrelruimte’.

De aanpak blijkt succesvol!

Lees meer

Streven naar nul uithuisplaatsingen

10 juni 2020

Het is een gemiste kans dat we niet stelselmatig uitgebreid onderzoek doen bij uithuisplaatsingen om ervan te leren hoe zo’n catastrofe een volgende keer kan worden voorkomen. Bij het Regionaal Expertteam Foodvalley, waar ik werkzaam ben, zijn we erover in gesprek of het wellicht een idee is om alle voorgenomen uithuisplaatsingen in het expertteam door te lichten: is dit echt de beste oplossing? Of zijn er andere, meer thuisnabije opties mogelijk?

Lees meer

Reflecties op- en na Corona…

10 juni 2020

‘Een weerbare economie is gebouwd op diversiteit, ook in de organisatievormen.’ Deze zin vat voor mij het heldere artikel van Tine de Moor samen.

Lees meer

Column – Bekijk het maar

10 juni 2020

Opeens zat ik net als talloze anderen vooral te beeldbellen en zag ik veel verschillende werkplekken, met daarbij soms ook de beelden of geluiden van huisgenoten. Hoeveel mensen er tegelijkertijd in beeld zijn wisselt per programma en instelling, maar je zit er zélf in elk geval altijd tussen.

Lees meer

Welk effect heeft de coronacrisis op de verduurzaming?

10 juni 2020

De coronacrisis verstoorde niet alleen ruw ons dagelijkse leven, ook de toekomstperspectieven op economisch en sociaal gebied en ten aanzien van gezondheid en veiligheid kwamen in een ander licht te staan. Maar welke effecten heeft de coronacrisis voor de verduurzaming?

Lees meer