Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Verhuisadviseur Senioren: geschikte interventie voor doorstroming op woningmarkt

Om uitzonderlijk grote aantallen verhuizingen gaat het niet; toch levert een verhuisadviseur voor senioren interessante maatschappelijke resultaten op. Vooral als deze gecombineerd wordt met andere interventies om de doorstroming van ouderen in de sociale huursector te bevorderen. Verschillende corporaties en gemeenten hebben er inmiddels ervaring mee. In Utrecht is men anderhalf jaar bezig.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Gemeente heeft slechts grip op 20 procent van uitgaven jeugdhulp

6 oktober 2016

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. Een onderzoek naar de bestedingen van het jeugdhulpbudget in een middelgrote gemeente (60.000 inwoners) laat zien dat de gemeente nauwelijks invloed heeft op de toeleiding en aanmeldingen bij (gespecialiseerde) jeugdhulp waaruit een beschikking volgt. Dat roept de vraag op wie de inzet van jeugdhulp in de gemeente nu eigenlijk bepaalt.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

School, de ogen en oren van Veilig Thuis

1 september 2016

In Nederland zit gemiddeld in iedere schoolklas wel een kind dat met
kindermishandeling en/of huiselijk geweld te maken heeft. Van leerkrachten en
intern begeleiders wordt op grond van de meldcode verwacht dat zij gevoelig
zijn voor signalen. Rudy Bonnet, voorzitter van de stichting Voorkoming van
Kindermishandeling (VKM) en senior adviseur bij Stade Advies, geeft adviezen
over de te bewandelen stappen.

Lees verder in het artikel:

Artikel LBBO sept 2016

Lees meer

Transformatie van Jeugdhulp in de praktijk

28 april 2016

Het is nog te vroeg om definitieve lessen te trekken, maar het is wel duidelijk dat de echte hervorming nog in de kinderschoenen staat. De uitgangspunten van de transformatie blijken ambigue en ze moeten worden gerealiseerd in een gecompliceerd krachtenveld. Hoe kom je tot een gezamenlijke zoektocht en wat kan daarbij als kompas dienen? Een voorstel tot dialoog vanuit leidende principes, met 11 tips als toegift.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Melden is niet de belangrijkste stap in de meldcode

19 maart 2016

Onlangs laaide de discussie weer op over wel of niet verplicht melden bij vermoedens van
kindermishandeling. In mijn dagelijkse werk als beleidsadviseur voor gemeenten en Veilig Thuis en als trainer zie ik dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de (opkomende) wijkteams van de gemeenten en de Veilig Thuisorganisatie. Zij moeten samen optrekken bij stap 2: consultatie.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

De VVV van het sociaal domein

19 februari 2016

Wie met Google zoekt op VVV krijgt direct een opsomming te zien van gemeenten die zichzelf omschrijven als verrassend, ontdekkend, uitdagend en bezienswaardig. Met die aanduidingen in het achterhoofd vroeg ik me af of VVV dan ook een bewegwijzering is voor sociaal domein en gemeenten. Is dat nodig en zo ja, waar staat VVV dan voor?
Lees verder in het artikel:

Lees meer