Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Verhoging verhuiskostenvergoeding huurder

24 april 2017 door Marlies Bodewus

Huurders krijgen een vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop of een ingrijpende renovatie. Deze is per 28 februari jl. verhoogd.

Lees meer

Veel draagvlak bij politieke partijen voor integraal PGB

24 april 2017 door Rudy Bonnet BAA

De belangenvereniging van budgethouders PGB Per Saldo heeft in het licht van de verkiezingen aan politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is ten aanzien van het I-PGB. Het pleidooi is dat er een geïntegreerd pgb of een integraal persoonsvolgend budget in de breedste zin van het woord komt.

Lees meer

Groot percentage kinderen in Nederland leeft in armoede

24 april 2017

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks een aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies ‘Opgroeien zonder armoede’ stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede. 

Lees meer

Verhuisadviseur Senioren: geschikte interventie voor doorstroming op woningmarkt

Om uitzonderlijk grote aantallen verhuizingen gaat het niet; toch levert een verhuisadviseur voor senioren interessante maatschappelijke resultaten op. Vooral als deze gecombineerd wordt met andere interventies om de doorstroming van ouderen in de sociale huursector te bevorderen. Verschillende corporaties en gemeenten hebben er inmiddels ervaring mee. In Utrecht is men anderhalf jaar bezig.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Gemeente heeft slechts grip op 20 procent van uitgaven jeugdhulp

6 oktober 2016

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. Een onderzoek naar de bestedingen van het jeugdhulpbudget in een middelgrote gemeente (60.000 inwoners) laat zien dat de gemeente nauwelijks invloed heeft op de toeleiding en aanmeldingen bij (gespecialiseerde) jeugdhulp waaruit een beschikking volgt. Dat roept de vraag op wie de inzet van jeugdhulp in de gemeente nu eigenlijk bepaalt.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

School, de ogen en oren van Veilig Thuis

1 september 2016

In Nederland zit gemiddeld in iedere schoolklas wel een kind dat met
kindermishandeling en/of huiselijk geweld te maken heeft. Van leerkrachten en
intern begeleiders wordt op grond van de meldcode verwacht dat zij gevoelig
zijn voor signalen. Rudy Bonnet, voorzitter van de stichting Voorkoming van
Kindermishandeling (VKM) en senior adviseur bij Stade Advies, geeft adviezen
over de te bewandelen stappen.

Lees verder in het artikel:

Artikel LBBO sept 2016

Lees meer