Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Kwaliteit van samenleven inspireert meer dan alle talkshows

7 mei 2020

De laatste weken werd het mij met alle ellende weer eens heel erg duidelijk hoe fijn het is om samen met mijn collega’s aan het werk te zijn met al die verschillende opgaven in het sociale en publieke domein. Al bijna 30 jaar is onze missie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van samenleven, maar soms vallen nut en noodzaak daarvan nog meer op dan anders. De praktijk inspireert mij meer dan alle cijfers en talkshows.

Lees meer
Expert team jeugdzorg

Wijkteams in tijden van Corona

7 mei 2020

Ik ben wijkteammanager van drie wijkteams in Almere. Op donderdagmiddag 12 maart zat ik nietsvermoedend voor het laatst in de trein van Almere Poort terug naar Amsterdam. Het was gezellig druk en ook verkouden mensen meden de trein nog niet. Ik hoorde dat er die avond een persconferentie zou zijn over nieuwe maatregelen in verband met de coronacrisis. Daarna werd alles anders.

Lees meer

Experts over bedreigingen en kansen na de coronacrisis

7 mei 2020

Hoe verder?

Wat zijn de gevolgen van crisis voor de samenleving en het sociaal domein? De hoogleraren Halleh Ghorashi, Derk Loorbach en Margo Trappenburg laten daarover, elk vanuit zijn of haar eigen deskundigheid, hun licht schijnen.

Lees meer

Wat gebeurt er met de huurverhoging 2020 als gevolg van de coronacrisis?

7 mei 2020

Midden in het traject van overleggen en adviesaanvragen over de huurverhoging per 1 juli 2020 begint coronacrisis. Corporaties hebben de voorstellen voor de huurverhoging gepresenteerd en de meeste adviezen zijn uitgebracht.

Het merendeel van de corporaties kiest voor een huurverhoging van 2,6% inflatievolgend voor de sociale huurwoningen voor de huurders met een inkomen tot € 43.574. Een enkele corporatie maakt gebruik van de mogelijkheid tot 1% extra huurverhoging die het Sociaal Huurakkoord biedt als er extra investeringen gedaan worden.

Lees meer

Hoe gaat het met De Verhuisadviseur in tijden van Corona?

7 mei 2020

Het persoonlijke contact is een belangrijk onderdeel van onze begeleiding van senioren in hun zoektocht naar passende woonruimte. Onze doelgroep heeft graag een gezicht bij de naam. Met de invoering van de nieuwe maatregelen in verband met de coronapandemie is deze vorm van contact helaas tijdelijk onmogelijk. Voor bestaande cliënten is het verschil gering, omdat na de intake het contact veelal telefonisch en/of per mail verloopt. Bij nieuwe aanmeldingen is het iets lastiger. Deze groep geeft vaak aan toch liever iemand persoonlijk te zien/spreken en wil derhalve wachten tot huis- en kantoorbezoeken weer mogelijk zijn. Ons aanbod voor een telefonische intake wordt regelmatig afgewezen. Wij proberen desalniettemin de belangrijkste gegevens wel alvast te noteren, zodat de begeleiding opgestart kan worden. Nieuwe cliënten vinden dit prima, als er dan later nog maar een persoonlijk intake volgt.

Lees meer

Peiling sociale (wijk)teams; vrij stabiel qua vorm, maar verder van oorspronkelijke ambitie

7 mei 2020

De (wijk)teams besteden veel aandacht aan individueel maatwerk, waardoor er weinig ruimte is voor collectieve aanpak of preventieve maatregelen voor de hele wijk. De vierde landelijke peiling onder gemeenten van kennisinstituut Movisie, in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van VWS, laat zien dat een ruime meerderheid van de teams onvoldoende toekomt aan preventief en outreachend werken. De oorspronkelijke ambitie van veel gemeenten lijkt daarmee steeds minder haalbaar. Movisie-experts Hilde van Xanten en Silke van Arum lichten toe.

Lees meer