Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Handige tool om zelfstandigheid 18+ te ondersteunen

15 maart 2021

Jongeren die 18 jaar worden en uitstromen uit de specialistische jeugdzorg verdienen een ‘eigen thuis’. Naast het in sommige gevallen letterlijk ontbreken van een dak boven je hoofd, ontbreekt het zonder huis ook aan een thuishaven, persoonlijke (familie-)relaties en bindingen met anderen. Juist deze jongeren verdienen perspectief, rust en een vaste, veilige plek.

Lees meer

Nieuwbouw is effectiever als er verhuisketens aan worden gekoppeld

15 maart 2021

In 2013 is voor de huurders met een middeninkomen de inkomensafhankelijke huurverhoging ingesteld. Daarmee werd beoogd om de doorstroming van deze groep ‘goedkope scheefwoners’ te bevorderen. De achterliggende gedachte was dat door de extra hoge huurverhoging deze groep vanzelf zou verhuizen naar een -qua inkomen- beter passende woning. Op die manier zou een schaarse goedkope woning voor iemand met een laag inkomen beschikbaar komen.

Lees meer

De decentralisatie van het Sociaal Domein – Vijf jaar later – Ga herbezinnen en bijsturen concludeert het CBP

20 januari 2021

In 2015 vond in Nederland een ingrijpende transitie plaats binnen het sociaal domein. Taken, bevoegdheden en middelen op het gebied van de jeugdzorg, participatie en Wmo werden overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeente. De transitie van het sociaal domein werd verankerd in drie wetten: de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet. Wat heeft de transitie ons, vijf jaar na dato, gebracht?

Lees meer

Column – Bevestig mijn bestaan

20 januari 2021

Ik lees op dit moment afwisselend in twee boeken. Ik lees steeds een stukje, want meestal heb ik geen tijd om er echt voor te gaan zitten. Daarom stel ik mij doorgaans vooral tevreden met het lezen van gedichten. De titel van deze column komt uit het bekendste gedicht van Neeltje Maria Min:

‘mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?

noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

voor wie ik liefheb wil ik heten.’

Lees meer

Impuls Thuiszittersaanpak en versterking Onderwijs & Jeugdhulp

20 januari 2021

De onlangs verschenen 3e onderwijs zorgbrief van de ministers en de evaluatie passend onderwijs, met 25 verbetervoorstellen, kunnen een goede impuls geven aan de regionale aanpakken rondom thuiszitters en eveneens in bredere zin aan de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten rondom jeugdhulp. Want beide hebben met dezelfde jeugdigen te maken en kunnen daarin nog veel meer afgestemd optrekken

Lees meer

Partner Praat – met Jan Kuiper, wethouder van de gemeente Nieuwegein

20 januari 2021

In deze rubriek staan onze partners uit het werkveld centraal. Welke ontwikkelingen en uitdagingen zien zij in hun praktijk en hoe pakken ze die op?

Ditmaal spraken we met Jan Kuiper. Kuiper (CDA) is wethouder van de gemeente Nieuwegein. Hij houdt zich binnen zijn portefeuille onder andere bezig met de beleidsterreinen Jeugd en Onderwijs, Gezondheid, Betere Buurten en Community building.

Lees meer