Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Column – Heb ik uw aandacht?

10 november 2020

Afgelopen zaterdag organiseerden we een digitale huiskamer voor psychisch kwetsbare mensen in  twee wijken in Almere. We hadden van tevoren persoonlijk vrolijke pakketjes met lekkere hapjes langsgebracht en veel tijd gestoken in het zo laag mogelijk maken van de drempel om deel te nemen. Het was afwachten, maar het succes overtrof alles. Niet alleen raakte iedereen aan de praat, er ontstonden ook initiatieven om vaker wat te ondernemen en er werden onderling diensten geruild: ‘ik ga mee naar en jij geeft me les in’ etc.

De digitale wereld heeft veel voordelen. Die lopen van een digitale huiskamer, werkplek of klas in tijden van corona, tot het bliksemsnel opzoeken van informatie en het ongebonden winkelen, tot het vinden van een potentiële partner en de snelste route of het zichtbaar maken van jouw leven voor anderen.

Lees meer

Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in Rotterdam

10 november 2020

In Rotterdam komt een Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Rudy Bonnet van Stade Advies is sinds eind september tot 1 januari 2022 projectleider van het Centrum.

In het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in Rotterdam gaan een aantal zorgorganisaties samenwerken voor en mét gezinnen en/of (ex)partners met veel complexe problemen.

Lees meer

Huurdersparticipatie? Een misverstand is zo ontstaan!

10 november 2020

Communicatie in het overleg tussen huurders en corporaties speelt een belangrijke rol. Als de samenwerking soms even niet zo lekker loopt, wordt al snel naar de communicatie gewezen als ‘schuldige’ voor het stroever verlopen van de samenwerking. Maar zelfs als we denken dat de samenwerking goed gaat, kan de communicatie tekortschieten.

Lees meer

Digitale huiskamer van het Schakelteam in Almere: alleen maar toch samen

10 november 2020

Het Schakelteam in Almere heeft een verbindende functie en is er voor mensen met psychische kwetsbaarheid en voor iedereen die daar mee te maken heeft. Het Schakelteam bestaat uit medewerkers met verschillende expertises, waaronder een ervaringsdeskundige. Het Schakelteam is een ‘levende’ sociale kaart die je de weg wijst en mensen met elkaar in contact brengt zodat ze samen op kunnen trekken.

Lees meer

Leren in het regionale expertteam jeugd in de Foodvalley

10 november 2020

De instelling waar een kind verblijft, geeft aan niet langer voor dit kind te kunnen zorgen vanwege te grote complexiteit, gevaar voor andere kinderen op de groep en gevaar voor de groepsleiders. Ouders die tegen de grenzen van hun kunnen aanlopen omdat ze meerdere kinderen met een autistische stoornis hebben. Een suïcidaal meisje waarvoor met spoed een plek gevonden moet worden. Zomaar wat zaken die op de tafel van het regionaal expertteam (RET) van de Foodvalley terechtkomen.

Het RET bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste aanbieders bij wie de Foodvalley jeugdzorg inkoopt. Deze vertegenwoordigers zijn specialist binnen hun vakgebied, maar zijn ook gekozen omdat zij in staat zijn breed en instellingsbelang-overstijgend te denken. Als voorzitter van het RET heb ik de taak om dit team op te bouwen, en het met elkaar en van elkaar leren vorm te geven.

Lees meer

Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst! Gevolgen van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid op sociaal wonen

10 november 2020

De betaalbaarheid en beschikbaarheid van het sociaal wonen is de laatste tijd veel in het nieuws. Er is sprake van groeiende wachtlijsten in de sociale huursector en een groot aantal huishoudens heeft een betalingsrisico voor het wonen. Een deel van deze huishoudens woont bovendien in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat.

Lees meer