Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Meer eigen regie burger nog lang niet vanzelfsprekend

1 mei 2017 door Rudy Bonnet BAA

De gemeenten Delft en Woerden hebben sinds eind 2015 van het Ministerie van VWS de ruimte gekregen om te experimenteren met een integraal PGB. Dat betekent een nog voortvarender aanpak van de decentralisatie van ondersteuningstaken. Deze gemeenten willen een verbinding leggen tussen de versplinterde regelingen en financieringsstromingen. Zo krijgen bewoners meer keuzevrijheid en autonomie, met minder bureaucratie.

Lees meer

Verhoging verhuiskostenvergoeding huurder

24 april 2017 door Marlies Bodewus

Huurders krijgen een vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop of een ingrijpende renovatie. Deze is per 28 februari jl. verhoogd.

Lees meer

Veel draagvlak bij politieke partijen voor integraal PGB

24 april 2017 door Rudy Bonnet BAA

De belangenvereniging van budgethouders PGB Per Saldo heeft in het licht van de verkiezingen aan politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is ten aanzien van het I-PGB. Het pleidooi is dat er een geïntegreerd pgb of een integraal persoonsvolgend budget in de breedste zin van het woord komt.

Lees meer

Groot percentage kinderen in Nederland leeft in armoede

24 april 2017

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks een aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies ‘Opgroeien zonder armoede’ stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede. 

Lees meer