Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Verhuisadviseur voor senioren in Utrecht

Voor de gemeente Utrecht en de Stichting Utrechtse Woningcorporaties heeft Stade Advies de Verhuisadviseur Senioren ontwikkeld en voert zij deze uit. Aanleiding hiervoor is de wens van gemeente en corporaties om de doorstroming binnen de sociale huursector te bevorderen. Het project is eind 2013 gestart en na een positieve evaluatie in het najaar van 2015 gecontinueerd.

Lees meer

25% goedkoper even goed? Effect op kosten Multiprobleem Gezinnen

Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen in het
sociale domein: de transitie van de jeugdzorg, de overheveling van de begeleiding uit de ABWZ en de introductie van de Participatiewet. De gemeenten krijgen daarvoor weliswaar ruim 16 miljard, maar ook een grote verantwoordelijkheid: de totale ondersteuning van kwetsbare burgers, met uitzondering van medische zorg. Alle gemeenten bereiden zich voor op die verantwoordelijkheid, in het volle besef dat de ‘efficiencykortingen’ minstens een kwart van het budget bedragen, in sectoren die de afgelopen jaren met 5 tot 10 procent per jaar gegroeid zijn.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Zorgtoeleiding van jeugdigen vanuit een integraal (jeugd)team

19 maart 2013

De vraag hoe je de zorg vanuit een integraal (jeugd)team organiseert is de vertaling van de visie en de uitgangspunten die daar aan ten grondslag liggen en omvat de organisatie en inrichting van het primair proces. De uitvoering van het primair proces ligt bij de professionals die vanuit een integraal (jeugd)team hun werkzaamheden uitvoeren. De inrichting van het primair proces is dus ook het (verder) inrichten van het integrale (jeugd)team waarbij organisatie en samenwerkingsvraagstukken niet verwisseld moeten worden met de vragen van professionals en klanten.
Lees verder in het Artikel

Lees meer

Schakelen tussen kwadranten: De positionering van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in het sociale domein

De opvattingen over de rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties en overheid in het sociale domein in Nederland zijn aan het verschuiven. Steeds nadrukkelijker is daarbij aan de orde dat burgers – collectief waar mogelijk, individueel waar noodzakelijk – een eigenstandige verantwoordelijkheid dragen voor leef- en samenlevingsomstandigheden. Maatschappelijke organisaties bieden hulp waar de eigen mogelijkheden van burgers tekortschieten en ondersteunen burgerinitiatief. Overheden faciliteren en creëren randvoorwaarden voor een sociale infrastructuur die daartoe uitnodigt. Daarvoor zijn wel minder middelen beschikbaar. Veranderende inzichten en de noodzaak tot versobering vormen samen het momentum om in hoog tempo over te gaan tot herinrichting van het sociale domein.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Verschillende manieren om een sociaal team in te richten: Twee praktijken vergeleken

Sociale teams zijn er in alle soorten en maten. Sommige teams bestaan uit vier medewerkers, andere uit tien. Bij sommige teams zijn de leden ondergebracht in een fysiek team onder één (functionele) aansturing, in andere teams is dit niet het geval en werken de professionals vanuit hun eigen locatie. Sommige teams bestaan uit generalisten, andere niet. Ook de functies die in een sociaal team verenigd zijn verschillen van plaats tot plaats.
Ook de (sociale) teams van Utrecht en Woerden zijn verschillend van inrichting. Welke voor- en nadelen ten aanzien van de inrichting/werkwijzen van de teams worden in de praktijk zichtbaar?
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Sociale teams: Samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg: Twee praktijken vergeleken

In het kader van het WMO-congres van 21 november 2012 verscheen het artikel Integrale toegang en werken in sociale teams: Hoe doe je dat? In dit artikel gaan twee senior adviseurs van Stade Advies met elkaar in gesprek over het integraal werken in sociale teams; de inrichting, werkwijze en aansturing ervan, maar ook de punten waar beide teams in de praktijk van alle dag tegen aanlopen.
Lees verder in het artikel:

Lees meer