Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Sociale teams: Wat kun jezelf en wanneer moet je anderen inschakelen? Twee praktijken vergeleken

In het kader van het WMO-congres van 21 november 2012 verscheen het artikel Integrale toegang en werken in sociale teams: Hoe doe je dat? In dit artikel gaan twee senior adviseurs van Stade Advies met elkaar in gesprek over het integraal werken in sociale teams
De uitwisseling van ervaringen over dit onderwerp wordt voorgezet in dit e-zine. Deze keer is het thema: Het onderscheid tussen begeleiding en behandeling – wat kan jezelf en wanneer moet je anderen inschakelen of laat je de hulpverlening over aan anderen?
Lees verder in het artikel:

Lees meer

De cyclus van opdrachtverstrekking: ideaaltypisch model

De negen stappen die we in deze notitie kort bespreken vormen samen het ideaaltypisch model van de cyclus van opdrachtverstrekking. Dit model is erop gericht te komen tot beleidsrealisatie met behulp van het subsidie-instrument, maar kan ook worden toegepast bij inkooprelaties. Toepassing is een kwestie van maatwerk. Op basis van ervaringen uit onze implementatiepraktijk heeft Stade Advies een diagnose-instrument ontwikkeld met behulp waarvan snel inzicht kan worden verkregen in de mate waarin een lokale situatie zich leent voor invoering en welke stappen daarbij met voorrang moeten worden gezet.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Bepalen van het aantal multiprobleem huishoudens: Twee praktijken vergeleken

In het kader van het WMO-congres van 21 november jl. verscheen het artikel Integrale toegang en werken in sociale teams: Hoe doe je dat? In dit artikel gaan twee senior adviseurs van Stade Advies met elkaar in gesprek over het integraal werken in sociale teams; de inrichting, werkwijze en aansturing ervan, maar ook de punten waar beide teams in de praktijk van alle dag tegen aanlopen.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

De noodzaak tot ontschotting in ondersteuning kwetsbare burgers

Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen in het
sociale domein: de transitie van de jeugdzorg, de overheveling van de begeleiding uit de ABWZ en de introductie van de Wet werken naar vermogen. De gemeenten krijgen daarvoor weliswaar ruim 9 miljard, maar ook een grote verantwoordelijkheid: de totale ondersteuning van kwetsbare burgers, met uitzondering van medische zorg. Alle gemeenten bereiden zich voor op die verantwoordelijkheid. Stade Advies is bij verschillende gemeenten op uiteenlopende manieren bij die voorbereidingen betrokken.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Interactief participatietraject De Bilt

Stade Advies voerde op verzoek van Woonstichting SSW in De Bilt een interactief traject met bewoners uit voor de vernieuwing van het Burgemeester van Heemstrakwartier.

Lees meer

De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN

Een maatschappelijk effect is een geformuleerde globale ambitie welke de overheid in de samenleving wil bereiken in een bepaald tijdsbestek (meestal een langere periode). Vaak is een maatschappelijk effect het omgekeerde van een in de samenleving waargenomen ongewenste maatschappelijke trendmatige ontwikkeling.
Lees verder in het artikel:

Lees meer