Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Burgerregie in wijkwelzijn nieuwe stijl: succes- en faalfactoren

Stade Advies ziet een door Welzijn Nieuwe Stijl in de versnelling geraakte tendens tot
fundamentele verschuivingen in de relatie tussen burgers, maatschappelijke organisaties en
overheden. Daarin staat een nieuwe rol van burgers centraal: burgerregie. Het vormgeven
aan wijkwelzijn nieuwe stijl valt of staat met de mate waarin burgers bereid en in staat zijn
hun nieuwe rol vorm en inhoud te geven. Stade Advies wil in een aantal praktijksituaties
onderzoeken welke succes en faalfactoren hierbij in het spel zijn.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Brochure Hang Around

30 januari 2009

Hang Around is een landelijke wedstrijd waarin hangjongeren de kans krijgen om zich van hun goede kant te laten zien aan hun omgeving. In heel Nederland organiseerden groepen jongeren de afgelopen vier jaar een positieve actie voor hun eigen buurt waarmee zij minimaal 100 buurtbewoners bereikten. Doel hiervan was om het negatieve imago van hangjongeren te verbeteren, sociale cohesie in de wijk te bevorderen en
jongeren en jongerenwerkers instrumenten te bieden om aan jongerenparticipatie vorm te geven.
Lees verder in de brochure:

Lees meer

De buurt in kleur – bewoners aan het stuur

Hoe betrek je allochtone en autochtone buurtbewoners meer bij elkaar en bij de buurt? Als antwoord op deze vraag voert Stade Advies in vijf gemeenten het project ‘De buurt in kleur’ uit. Betrokken bewoners mogen samen activiteiten bedenken en uitvoeren die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt.

Lees meer

Kom van de bank af – inrichting en gebruik van een speelplein

In de Mamejohbuurt in Zeist staat de leefbaarheid onder druk. Voordat er echt problemen ontstaan, wil het wijkteam (bestaande uit de wijkmanager, vertegenwoordigers van de woningcorporatie en de politie) de situatie aanpakken. Onderdeel van de aanpak is het verbeteren van de inrichting en het gebruik van een speelplein in de buurt.

Lees meer

Levenslustig Ondiep

De wijk Ondiep in Utrecht moet een levensloopbestendige wijk worden: geschikt voor alle leeftijden en leefstijlen en met een sterke sociale samenhang. In dit kader start de provincie het project ‘Levenslustig Ondiep’. Om de verschillende doelen te bereiken, wordt Stade Advies bij het project betrokken.

Lees meer