Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Een goed begin is het halve werk…

23 maart 2020

Bewoners die klagen over het onderhoud van hun woning, hun klachten bij de verhuurder blijven neerleggen en iedere keer te horen krijgen dat er op dit moment niets aan wordt gedaan. Over een paar jaar staat onderhoud gepland en dan worden de problemen opgelost, zegt de verhuurder. En dan is het bijna zo ver.

Lees meer
Expert team jeugdzorg

Wijkteamprofessionals verkennen (nog) onvoldoende de potentie van het eigen netwerk van zorgvragers

23 maart 2020

Dit is een van de conclusies van Rotterdams onderzoek naar activering van netwerksteun.

Tussen 2015 en 2019 vond een onderzoek plaats van de Erasmusuniversiteit met de vraag of en op welke wijze Rotterdammers met problemen hulp krijgen vanuit hun eigen sociale netwerk. De zorgtransitie, die in 2015 een aanvang nam, vormde de achtergrond van dit onderzoek.

Eigen kracht tegenover doctor knows best

Lees meer

CBS-monitor meet effect aanpak kindermishandeling

30 januari 2020

Het CBS is gestart met de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Rijksoverheid gaat hiermee het effect van beleidsmaatregelen monitoren voor betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit schrijven ministers Hugo de Jonge van VWS en Sander Dekker voor Rechtsbescherming in de derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Lees meer

Praktische tool: ‘Uw initiatief past niet in ons kader. En wat doen we nu?’

30 januari 2020

Onder de titel ‘Uw initiatief past niet in ons kader. En wat doen we nu?’ is het afgelopen jaar in Limburg onderzoek gedaan naar de relatie tussen burgerinitiatieven en lokale overheid. Dit onderzoek is afgerond met een symposium en de presentatie van een brochure. Deze bevat tweemaal 10 vragen die bewonersinitiatieven én ambtenaren kunnen gebruiken om een betere dialoog met elkaar te voeren. De brochure is hier in te zien.

Lees meer

Vernieuwing huurdersparticipatie (deel 2)

30 januari 2020

Als huurdersorganisatie ben je er voor alle huurders van de corporatie. Maar… onbekend maakt onbemind!

In onze vorige nieuwsbrief heeft u deel één met betrekking tot de vernieuwing van huurdersparticipatie kunnen lezen. Hierin stond de nieuwe privacywetgeving en hoe deze het contact leggen met niet-leden belemmerd centraal. Klik hier voor deel 1.

Lees meer

Transformeren doe je op de werkvloer?

30 januari 2020

Onlangs publiceerde het tijdschrift voor Sociale Vraagstukken een artikel over het onderzoeksproject ‘Teamwerk in de Wijk’.  Gedurende drie jaar onderzochten de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de wijkteams in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de regio Holland-Rijnland de ontwikkelingen in meer dan honderd wijkteams. Hun belangrijkste onderzoeksvraag was: is het, met betrekking tot de transformatie, zinvol en mogelijk om een vergelijking te maken tussen wijkteams die op basis van verschillen in gemeentelijk beleid heel verschillend functioneren. Kun je appels wel met peren vergelijken? En zijn er dan algemene factoren te benoemen die ten grondslag liggen aan een geslaagde transformatie in het sociaal domein?

Lees meer