Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Verhuisadviseur in Nieuwegein – Passende woonoplossingen door samenwerking met Geynwijs

30 januari 2020

Bij oudere bewoners gaan vragen rondom wonen en vragen met betrekking tot zorg vaak hand in hand. Om te voorkomen dat mensen bij verschillende loketten moeten aankloppen voor hulp, zoeken de Verhuisadviseur en de afdeling Geynwijs van de gemeente Nieuwegein elkaar steeds vaker op.

Lees meer

Stade Advies en Mediation: Aanpak van conflicten binnen de sector van Zorg en Welzijn

30 januari 2020

Naast organisatorische vraagstukken binnen het Sociaal Domein heeft Stade Advies ook aandacht voor het optimaliseren van de samenwerking op de werkvloer. Het hart van het sociaal domein wordt immers gevormd door de mensen die zich dagelijks inzetten om de zorg en het welzijn van kwetsbare burgers te verbeteren. Conflicten in de samenwerking leidt niet alleen tot een negatieve sfeer, ziekteverzuim en extra kosten, maar kan zelfs levensbedreigende situaties opleveren als partijen niet meer met elkaar kunnen of willen communiceren en cruciale informatie niet met elkaar wordt gedeeld.

Lees meer

Reflectietool eigen kracht voor gemeenten

19 december 2019

Het ‘versterken van eigen kracht’ van burgers is een centraal uitgangspunt in gemeentelijk beleid en in het dagelijks werk van professionals. Maar wat verstaat men precies onder ‘eigen kracht’? Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde samen met TNO een reflectietool voor gemeenten om met professionals, samenwerkingspartners en gezinnen in gesprek te gaan over eigen kracht.

Lees meer

Huurdersparticipatie en privacywetgeving: bondgenoten of tegenstanders?

19 december 2019

Huurdersorganisaties worden geacht alle huurders te vertegenwoordigen. Om dat op een goede manier te kunnen doen is het noodzakelijk om met alle huurders in contact te kunnen komen. Voor de invoering van de nieuwe privacywetgeving was dat geen probleem.

In mei 2018 werd echter de nieuwe AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingevoerd. Deze Europese privacywetgeving is er voor alle organisaties die persoonsgegevens vastleggen. Ook de huurdersorganisaties moeten aan de AVG voldoen. Of zij nu vereniging of stichting zijn, dat maakt niet uit. De persoonsgegevens die zij vastleggen van hun leden vallen onder de nieuwe privacywet.

Lees meer
Wervind & Selectie Stade Advies

19 december 2019

Kost het werven van nieuwe directieleden en/of management u veel tijd? Bespaar tijd en geld en laat het zoeken van kandidaten over aan de experts van Stade Advies. Wij hebben veel kennis, expertise en jarenlange ervaring in deze markt én het netwerk om de juiste kandidaat voor u te vinden. Wij zijn u graag van dienst!

Lees meer

Verhuisadviseur Senioren deelt ervaringen in Rotterdam

19 december 2019

De Verhuisadviseur Senioren is al sinds 2013 actief in diverse gemeenten in de regio Utrecht. Ook Rotterdam wil hulp gaan bieden aan Rotterdamse ouderen om te verhuizen naar een geschikte woning waar mensen op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen. In het Uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder en Wijzer is daarom opgenomen dat er een pilot gaat starten met wat ze in Rotterdam ‘seniorenmakelaars’ noemen.

Lees meer