Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Bepalen van het aantal multiprobleem huishoudens: Twee praktijken vergeleken

In het kader van het WMO-congres van 21 november jl. verscheen het artikel Integrale toegang en werken in sociale teams: Hoe doe je dat? In dit artikel gaan twee senior adviseurs van Stade Advies met elkaar in gesprek over het integraal werken in sociale teams; de inrichting, werkwijze en aansturing ervan, maar ook de punten waar beide teams in de praktijk van alle dag tegen aanlopen.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

De noodzaak tot ontschotting in ondersteuning kwetsbare burgers

Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen in het
sociale domein: de transitie van de jeugdzorg, de overheveling van de begeleiding uit de ABWZ en de introductie van de Wet werken naar vermogen. De gemeenten krijgen daarvoor weliswaar ruim 9 miljard, maar ook een grote verantwoordelijkheid: de totale ondersteuning van kwetsbare burgers, met uitzondering van medische zorg. Alle gemeenten bereiden zich voor op die verantwoordelijkheid. Stade Advies is bij verschillende gemeenten op uiteenlopende manieren bij die voorbereidingen betrokken.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN

Een maatschappelijk effect is een geformuleerde globale ambitie welke de overheid in de samenleving wil bereiken in een bepaald tijdsbestek (meestal een langere periode). Vaak is een maatschappelijk effect het omgekeerde van een in de samenleving waargenomen ongewenste maatschappelijke trendmatige ontwikkeling.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Burgerregie in wijkwelzijn nieuwe stijl: succes- en faalfactoren

Stade Advies ziet een door Welzijn Nieuwe Stijl in de versnelling geraakte tendens tot
fundamentele verschuivingen in de relatie tussen burgers, maatschappelijke organisaties en
overheden. Daarin staat een nieuwe rol van burgers centraal: burgerregie. Het vormgeven
aan wijkwelzijn nieuwe stijl valt of staat met de mate waarin burgers bereid en in staat zijn
hun nieuwe rol vorm en inhoud te geven. Stade Advies wil in een aantal praktijksituaties
onderzoeken welke succes en faalfactoren hierbij in het spel zijn.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Brochure Hang Around

30 januari 2009

Hang Around is een landelijke wedstrijd waarin hangjongeren de kans krijgen om zich van hun goede kant te laten zien aan hun omgeving. In heel Nederland organiseerden groepen jongeren de afgelopen vier jaar een positieve actie voor hun eigen buurt waarmee zij minimaal 100 buurtbewoners bereikten. Doel hiervan was om het negatieve imago van hangjongeren te verbeteren, sociale cohesie in de wijk te bevorderen en
jongeren en jongerenwerkers instrumenten te bieden om aan jongerenparticipatie vorm te geven.
Lees verder in de brochure:

Lees meer