Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Productief partnerschap is sleutel in het sociaal domein

18 december 2018

Productief Partnerschap blijkt een goed antwoord te zijn bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke dilemma’s en de transformatie binnen het Sociaal Domein. Stade Advies helpt op weg.

Lees meer

Betekenisvol werk houdt mensen langer in de running

18 december 2018

Invulling geven aan wat jij belangrijk vindt, en ruimte hebben om waarde toe te voegen met je werk. Het klinkt misschien abstract. Toch blijkt het in de praktijk van de verzuimbegeleiding goed te werken. Praten over waarden helpt mensen duurzaam inzetbaar te houden.

Lees meer

Ombudsman wil één loket en één gezicht in dementiezorg

18 december 2018

De zorg voor mensen met dementie is in Nederland te chaotisch geregeld. Dementerenden en hun mantelzorgers lopen teveel tegen onredelijke drempels op. Dat vindt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Om dat beter te regelen moet er één loket komen voor zorg en ondersteuning en een casemanager voor iedereen die informeert, meedenkt en regelt.

Lees meer

Prestatieafspraken: Ervaringen en tips voor huurdersorganisaties

18 december 2018 door Claartje Sadee

 

Talloze gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties hebben onlangs de prestatieafspraken ondertekend; een hele klus waaraan zij de laatste maanden hard hebben gewerkt. Hoe verloopt deze samenwerking eigenlijk sinds de in 2015 herziene  Woningwet? Welke ervaringen zijn opgedaan? En hoe ervaren de huurdersorganisaties het proces?

Lees meer

Huurdersparticipatie: werktijd of kwaliteit?

18 december 2018

Een druilerige najaarsmiddag, overleg tussen de corporatiemedewerkers en de leden van de huurdersorganisatie. De tijd vordert, maar de vergadering schiet niet op. Er moeten nog veel zaken worden besproken.

Artikel door Marlies Bodewus van Stade Advies.

Lees meer

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

25 oktober 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

Lees meer