Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Partner Praat – met Debbie Maas, bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

18 juni 2021

In deze rubriek staan onze partners uit het werkveld centraal. Welke ontwikkelingen en uitdagingen zien zij in hun praktijk en hoe pakken ze die op? Dit keer het woord aan Debbie Maas, bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en voorzitter van Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

Kwaliteit van samenleven
Stade Advies heeft als missie dat zij op een breed vlak een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van samenleven. Op de vraag hoe Maas met haar organisatie bijdraagt aan de kwaliteit van samenleven geeft zij aan dat zij streven naar het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maas: ‘’De impact van huiselijk geweld en kindermishandeling is enorm en het moet echt stoppen om de kwaliteit van samenleven te verbeteren.’’

Grootste uitdaging
Maas merkt op dat in deze tijd van corona de aandacht voor geweld dat plaatsvindt achter de voordeur is gestegen. Dat is ook zichtbaar aan de adviesvragen van deze periode. Het is een onderwerp waar het afgelopen jaar veel discussie over is geweest. Zij geeft als voorbeeld een item dat onlangs in de media naar voren kwam over een stel in Ibiza waar mogelijk sprake zou zijn geweest van huiselijk geweld. Hier kwamen vele reacties op met veel verschillende meningen. Maas geeft aan dat het de belangrijkste uitdaging voor Veilig Thuis is om het gesprek erover te blijven voeren en het bewustzijn over de effecten van huiselijk geweld en kindermishandeling te blijven vergroten. Maas: ‘’We moeten er echt naartoe, dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en niet wegkijken.’’

Veel mensen en professionals ervaren echter een drempel om aan te kaarten dat er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ze zijn bang dat de relatie met een ouder of een gezin daardoor verslechtert. We vroegen Maas welke reactie zij hierop zou geven als je het hebt over ‘niet wegkijken’?

Zij geeft aan dat niks doet allereerst betekent dat je geweld in stand houdt en je er dus medeverantwoordelijk voor bent. Ten tweede onderschat men de weerbaarheid van mensen. Maas: ‘’Als je je zorgen uitspreekt, krijgt iemand een gevoel dat hij of zij bij jou terecht kan. Het geeft ruimte aan de persoon zelf om de stap te zetten, direct of op een later moment. Je geeft echt een opening.’’

Ontwikkeling
In de tijd van voorganger Bureau Jeugdzorg werd er gewerkt vanuit het kindperspectief. Hierin heeft volgens Maas sinds de decentralisatie een enorme ontwikkeling plaatsgevonden: ‘’Als we kinderen willen helpen, moeten we ook de ouders helpen. Als je dit niet samenbrengt, zal ook het kind niet geholpen worden.’’ Een vraag als: ‘Wat heb je nodig om het voor iedereen thuis veilig te houden?’ geeft weer dat je focust op het hele (gezins)systeem en niet alleen op het kind. Deze ontwikkeling is in de afgelopen vijf á zes jaar snel gegaan en is volgens Maas een prachtige en positieve stap in de goede richting. Een andere mooie ontwikkeling bij Veilig Thuis in Rotterdam Rijnmond is dat wij Sinds kort werkenmet een groep ervaringsdeskundigen die zowel clienten als organisaties in onze regio helpen.. Een waardevolle ontwikkeling waar we veel van verwachten.

Leerpunt voor de toekomst
Met die positieve stap is men er volgens Maas echter nog niet. Gevraagd naar een belangrijk leerpunt zegt ze: ‘’We willen signaleren en geweld daadwerkelijk laten stoppen. Dit betekent alle betrokkenensteunen, begeleiden en generationele overdracht van geweld voorkomen.. Dit vraagt een lange adem en anders werken vanuit organisaties die Veilig Thuis inschakelt. Meer ruimte geven aan wat er echt nodig. Als de ondersteuning zo is ingericht dat het veilig genoeg is, kan er gewerkt worden aan herstel.”

In deze tijd waarin steeds meer kwetsbaarheden aan het licht komen, denk aan de Black Lives Matter of de MeToo-beweging, zijn er steeds meer zaken waarvan we denken: ‘Dat willen we eigenlijk niet meer’. Hetzelfde komt naar voren in het verhaal van Maas. Zij wil huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen, maar vraagt ook om geduld. Maas: ‘’We moeten ons realiseren dat het erg moeilijk is om dit te doorbreken.’’ Wel is het volgens haar belangrijk om ook te kijken naar hoe mensen hier en nu optimaal geholpen worden. Maas: ‘’Kijk naar de successen en kijk daarnaast waar je naartoe wilt, namelijk naar het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.’’

Het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling dat momenteel gerealiseerd wordt in regio Rotterdam Rijnmond is volgens haar een goed voorbeeld van extra mogelijkheid om huiselijk geweld en kindermishandeling duurzaam te stoppen. Het wordt een laagdrempelig centrum waar mensen binnen kunnen lopen en alle steun en informatie vinden die ze nodig hebben om een situatie weer veilig te maken en te houden. De focus van het Centrum ligt met name op slachtoffers van ernstig huiselijk geweld, zoals intiem terreur. Een onderwerp waar steeds meer aandacht voor komt.

Tot slot
Volgens Maas moet er nog wel een politieke kanteling komen. Er moet er niet om de vier jaar, bij elk nieuw kabinet een nieuw klein programma komen. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om een strategischer en langjariger agenda aanpak.

Erik Vermathen
Directeur Stade Advies
Email: e.vermathen@stade.nl
Tel: 06 10 93 94 04