Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Partner Praat – met Jan Kuiper, wethouder van de gemeente Nieuwegein

20 januari 2021

In deze rubriek staan onze partners uit het werkveld centraal. Welke ontwikkelingen en uitdagingen zien zij in hun praktijk en hoe pakken ze die op?

Ditmaal spraken we met Jan Kuiper. Kuiper (CDA) is wethouder van de gemeente Nieuwegein. Hij houdt zich binnen zijn portefeuille onder andere bezig met de beleidsterreinen Jeugd en Onderwijs, Gezondheid, Betere Buurten en Community building.

Kwaliteit van samenleven
Stade Advies heeft als missie om op een breed vlak een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van samenleven. Op de vraag hoe Kuiper in zijn werk bijdraagt aan de kwaliteit van samenleven geeft hij aan dat hij als CDA-politicus vooral kijkt welke kwaliteiten er al zijn: ‘’Inwoners ondersteunen om hen op de juiste positie te brengen.’’ Volgens hem laat de samenleving in de coronatijd zien dat zij enorm krachtig is. Kuiper: ‘’Het maatschappelijk middenveld liet haar sterkte zien. Zij stond echt open voor de samenwerking met de gemeente.’’ Kuiper kijkt in zijn werk als wethouder waar hij de kracht van de inwoner kan vinden en waar hij deze nog meer kan stimuleren. Hij vindt dat de gemeente als partner binnen de samenleving moet optreden. ‘’Partners klinkt ook beter dan dat de overheid klanten heeft, belachelijk!’’ De speciale rol van de wethouder is volgens Kuiper dat je gewicht in de schaal kunt leggen. Hij wil dit echter zo min mogelijk doen en werkt liever vanuit motivatie en bestaande potentie om ‘’wederzijdse wederkerigheid te creëren.’’

‘’Partners klinkt ook beter dan dat de overheid klanten heeft, belachelijk!’’

Grootste uitdaging
Eén van de beleidsterreinen in de portefeuille van Kuiper is Jeugd en Onderwijs en volgens hem liggen daar de grootste uitdagingen. Kuiper: ‘’Onderwijs is een autonome tak van sport en de gemeente is sinds de decentralisatie verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hoe we samen de jeugd het beste kunnen bedienen vind ik zeer uitdagend.’’ Voornamelijk de vraag ‘wie is van wat’, ligt geregeld op tafel. Kuiper: ‘’Bijvoorbeeld dyslexie, valt dat onder onderwijs of moet je een beroep doen op de jeugdzorg?’’ Dit is een grijs gebied, waarbij volgens Kuiper de belangen niet parallel lopen. Volgens Kuiper is het onderwijs wat te autonoom en moet het veld een keer gaan bewegen, “maar dat zal wel langzaam gaan.”

Hoe de jeugdhulp betaalbaar kan blijven is ook een uitdaging. Daarbij hoort de vraag: ‘Wat vinden we normaal?’ Kuiper: ‘’We moeten naar een samenleving waarin ‘normaal’ een grotere bandbreedte heeft.’’ Hij ziet dit langzaam gebeuren: ‘’Het zit eigenlijk in een soort verandering, in een soort bewustzijn van de maatschappelijke cultuur.’’

‘’Een samenleving waarin ‘normaal een grotere bandbreedte  heeft.”

Nabije toekomst
Volgens Kuiper heeft corona ons geleerd dat we meer kunnen dragen dan we dachten. Hij vindt dat we daarop moeten voortborduren en minder naar de overheid moeten kijken om het te regelen. Kuiper noemt dit ook wel de ‘her-uitvinding van de Eigen Kracht’. Volgens Kuiper moeten we als gemeenschap met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Kuiper: ‘’We moeten investeren in de solidariteit en de subsidiariteit.’’ Wat opvalt is dat veel mensen naar aanleiding van de coronacrisis juist het tegenovergestelde zeggen, namelijk dat het liberalisme is doorgeschoten en er bij de medische voorzieningen en de beloning van mensen in cruciale beroepen wel een schepje bij kan. Kuiper is het ermee eens dat we teveel ingezet hebben op de besparing van kosten, maar vindt niet dat er bij de verzorgingsstaat een schepje bij moet. Kuiper: ‘’We moeten op dezelfde weg doorgaan van verbinden, waarbij de overheid en burgers als partners opereren.’’ Zijn visie van de overheid als partner sluit aan bij het ‘Productief Partnerschap’ waar Stade gemeenten bij helpt. Kuiper: ‘’Dan hebben jullie vast nog veel werk te doen!’’

‘’Ik noem mijzelf de laatste gelukkig verzuilde Nederlander!’’

Tot slot
Kuiper: “Je sprak net over verschillende soorten CDA-ers? Ik noem mijzelf de laatste gelukkig verzuilde Nederlander. Ik kom uit een gereformeerd nest en heb op de school met de bijbel en het christelijk lyceum gezeten. En het is mij eigenlijk goed bevallen om in die zuil te zitten. Er zit van alles in, zo’n zuil is nooit uitgepraat. Niet te vergelijken met wat men tegenwoordig een bubbel noemt. In een zuil tref je veel meer een gemêleerd gezelschap, maar je weet nog wel wat je aan elkaar hebt en dat is fijn. En je wilt niet weg.”

Erik Vermathen
Directeur Stade Advies
Email: e.vermathen@stade.nl
Tel: 06 10 93 94 04