Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Partner Praat – met Jonas Yassien, voorzitter van WijWonen Delft

23 juni 2022

In deze rubriek staan onze partners uit het werkveld centraal. Welke ontwikkelingen en uitdagingen zien zij in hun praktijk en hoe pakken ze die op? Voor deze juni-editie van 2022 spraken wij met Jonas Yassien, voorzitter van Huurdersorganisatie WijWonen Delft. Deze organisatie bestaat uit studenten die zich inzetten voor het woongemak van iedereen die bij DUWO Delft huurt.


Hoe draag jij in jouw werk bij aan de kwaliteit van samenleven?
Als studentenhuurdersorganisatie vertegenwoordigen wij alle studenthuurders die huren bij grootste woningcorporatie in Delft, DUWO Delft. Wij controleren beleid en handelen van de corporatie en  maken klachten en wensen kenbaar aan het bestuur. Ook bewaken de rechten van de studenthuurders, die niet altijd op de hoogte zijn van hun rechten en misschien ook niet altijd serieus genomen worden. Met onze ondersteuning proberen we dat enigszins te compenseren.

Onze commissaris Bewoners heeft direct contact met huurders over klachten. Klachten kunnen gaan over de woning of ook over het wonen in een DUWO-huis. Of bijvoorbeeld over de communicatie met  DUWO. Door onze directere link met DUWO krijgen wij vaker meer voor elkaar. Verder hebben we commissarissen Koepel, die contact hebben met huurdersorganisaties in andere steden waar DUWO ook actief is. Zij praten met DUWO over beleid, zodat wij de studentenbelangen goed kunnen vertegenwoordigen. Zo komt het vaker voor dat een enquête van ons over plannen die volgens DUWO ten goede zouden komen aan de student, duidelijk maakt dat het tegendeel het geval is.

We worden zeker serieus genomen. Ten eerste omdat DUWO wettelijk verplicht is een huurdersorganisatie te hebben. Bovendien hebben we een samenwerkingsovereenkomst waarin regels zijn opgesteld en op basis waarvan wij ook stemrecht en informatierecht hebben. En wij zijn ook van belang voor het aanzien van DUWO bij de huurders. Ze willen natuurlijk de student tevreden houden.

Wat zie je als de grootste uitdaging voor dit moment?
Op dit moment is dat duidelijk het tekort aan studentwoningen. Door het gebrek aan ruimte om te bouwen en de grote vraag naar woningen raakt de stem van de student al snel ondergesneeuwd. We hebben een samenwerking met het Landelijk Overleg Studenthuurders (LOS) en samen denken we dus ook na over dit soort kwesties en de toekomst van de studenthuurder. Zo hebben we met LOS tijdens de kabinetsformatie een brief gestuurd naar de formateur over onze wensen als studenthuurders en hoe belangrijk het is om daar woningen voor te reserveren.

Een andere grote uitdaging is dat wij onder studenten wat minder populair zijn dan de gezelligheidsverenigingen. Wij zijn zeker niet onbelangrijker, maar het is lastig precies uit te leggen wat wij voor onze leden doen. Dat is jammer, omdat mensen die een conflict hebben met DUWO dan niet weten dat zij ons kunnen inschakelen. We zijn hard bezig met onze naamsbekendheid binnen Delft, maar ook samen met de andere huurdersorganisaties in Nederland.

Wat is de grootste uitdaging voor de nabije toekomst?
Het eerste dat in me opkomt: hoe houd je het wonen en het verkrijgen van een woning eerlijk? Met het woningtekort komt ook meteen het tweede probleem; wie krijgt wel een woning en wie niet? Sommige mensen, zoals internationals, weten niet van wachtlijsten of schrijven zich te laat in. Zij vinden vaak alleen heel duur bij een particulier of ver weg woonruimte. Maar ook bij instemming, waarbij een huis met een groep mensen een nieuw iemand laat intrekken, zien we dat het niet altijd eerlijk verloopt. Soms wordt intern, via via met vrienden afgesproken dat iemand ergens mag komen wonen. Een buitenstaander heeft dan geen kans. Ook willen mensen vaak geen international in een Nederlands huis, omdat dan iedereen Engels moet gaan praten. Dat zijn problematische zaken, omdat mensen buitengesloten worden om een niet echt rechtvaardige reden. We zijn in gesprek met DUWO over hun verhuurdersplatform ‘Room’, waar kamers op worden aangeboden. We proberen een social media-pagina met anonimiteit te creëren, waarbij dit eerlijker verloopt. We moeten een beetje de omslag gaan maken, dat je niet meteen op de eerste indruk af moet gaan. Dat is in studentengroepen nog wat lastig.

Verder is verduurzaming natuurlijk een uitdaging. Ook bij studentwoningen valt superveel te winnen. DUWO is er wel mee bezig, maar op het gebied van bijvoorbeeld goede isolatie, slimme thermostaten, zonnepanelen en groene daken valt echt veel te winnen in Delft. DUWO moet hier slim in zijn en studenten vooral mee laten denken en betrekken bij dit soort kwesties, want juist de jongere generatie wil hier haar best voor doen.

Heb je nog tips voor andere huurdersorganisaties?
Ik vind dat we echt supergoed bezig zijn; we zijn echt actief en nemen het heel serieus. Dat maakt het leuk. Want hoe actiever je bezig bent – en je hebt het ook gezellig met elkaar en je bent blij met elkaars inzet – hoe leuker het werk is. Als iedereen heel enthousiast en gemotiveerd bezig is. Ik denk dat die combinatie eigenlijk ‘key’ is; dat je ook lekker een borreltje met elkaar drinkt en ook samen leuke dingen doet. Dan kun je de dag erna weer hard werken, om de idealen van de vereniging te verwezenlijken.

 

Charlotte Rutten
Junior Adviseur Stade Advies
Email: c.rutten@stade.nl
Tel: 06 83 63 90 40