Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Privacy app jeugdhulp en jeugdbescherming vernieuwd

22 maart 2018

Met ingang van 9 januari 2018 is de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming vernieuwd. In de nieuwe versie zijn nu ook informatie-flows te vinden voor jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen bij, of verstrekken aan andere professionals.

App downloaden en webadres
Gebruikers die de app al op smartphone of tablet hebben staan vinden de nieuwe flows vanzelf als ze de app openen. De app is te downloaden via jeugdconnect.nl/privacy, toets op de downloadbutton en kies voor ‘vastmaken aan startscherm/beginscherm’. Gebruikers van laptops en desktops kunnen het webadres van de app opslaan in de favorieten van hun browser. De komende maanden zullen nieuwe informatie-flows worden toegevoegd voor andere categorieën professionals, onder andere voor jeugdbeschermers en de jeugd-GGZ.

Gebruik de App
Jeugdhulpverleners kunnen de app gebruiken in het dagelijkse werk voor privacy-vragen bijvoorbeeld in de samenwerking met andere professionals of de gemeente. Ook kunnen zij de app gebruiken bij het informeren van cliënten en hun ouders over hun privacy-rechten en -plichten.
Jeugdhulpverleners vinden in de app antwoord op vragen als: ‘Onder welke voorwaarden mag ik gegevens verstrekken aan een andere professional’, ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik gegevens opvraag’, ‘Hoe zit het met gezag van ouders’, en ‘Wat als ouders het niet met elkaar eens zijn’. Aan de hand van vragen worden zij naar het juiste antwoord geleid. Daar waar relevant kunnen zij doorklikken naar stappenplannen voor het maken van afwegingen. Bijvoorbeeld over het doorbreken van het beroepsgeheim zonder toestemming. Ook bevat de app uitgebreide informatiepagina’s over bijvoorbeeld tuchtrecht, ouderlijk gezag en leeftijdsgrenzen.

Voor jongeren is er een animatiefilmpje beschikbaar. Dit vertelt in 60 seconden wat jongeren van de app kunnen verwachten. U kunt deze animatie op uw website plaatsen met de mededeling: ‘Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie. Of download de app direct via de website: https://privacy.jeugdconnect.nl/

Bron: VNG