Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

‘Proef’ bijeenkomst: praktijk dilemma’s jeugd en veiligheid

5 juli 2018

Let op! In september weer een ‘proef’ bijeenkomst: praktijk dilemma’s jeugd en veiligheid

Aanbod voor:
wijkteams, CJG’s, gemeenten, welzijnsorganisaties, eerstelijnsvoorzieningen, Veilig Thuis, GI’s, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorginstellingen.

Jeugd en veiligheid blijft een actueel thema binnen het sociaal domein. Enerzijds gaat het om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en anderzijds over (de regie op) de sociale infrastructuur; de samenwerking, netwerkontwikkeling en het sluitend maken van de jeugdbeschermingsketen.

Hier aan werken gaat vaak gepaard met (juridische) vragen en (beroepsethische) dilemma’s bij het praktisch handelen; individueel maar ook in teamverband. Bijvoorbeeld:

  • Waar beginnen en eindigen de verantwoordelijkheden bij een multidisciplinair team?
  • Hoe waarborg je veiligheidsaspecten in de ketensamenwerking?
  • Wat werkt wel en niet bij het voorkomen, signaleren en oppakken van veiligheid?

Om professionals van organisaties en/of gemeenten hierin te ondersteunen hebben wij een praktijk- en resultaatgerichte mini leergang ontwikkeld waarin u de keuze heeft om aan een of meerdere modules deel te nemen. In september hebben wij weer een “proef” bijeenkomst van de basismodule om de leergang verder aan te scherpen. Wij nodigen geïnteresseerden uit om hier – tegen een sterk gereduceerd tarief – aan deel te nemen!

Basismodule (september) Tweede ‘proef’’ versie

  • Dilemma’s uit de praktijk, bespreekbaar maken en oefenen

Vervolgmodules naar keuze:

  • Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS-certificering)
  • Vergroten gespreks- en handelingsvaardigheden op basis van risico’s kindermishandeling
  • Juridische aspecten van het werken aan jeugd en veiligheid in (sociale) wijkteams
  • Sociale netwerkversterking
  • Zelfregie in samen-organiserende teams

Voor het merendeel van de modules is accreditatie aangevraagd. Er kan  (daarnaast) ook gebruik gemaakt worden van individuele of teamgericht coaching en intervisie.

Trainers
Rudy Bonnet BAA, docent, trainer, coach Stade Advies
mr. Nicoline Jacobs, NJ Juridische adviezen
Andries Scherpenzeel, begeleidingsdeskundige

Heeft u interesse? Een mailtje sturen is voldoende!

Mailt u naar advies@stade.nl o.v.v. interesse basismodule J en V.

Vermeld in de mail s.v.p. uw adresgegevens. U krijgt medio augustus bericht over de datum en de kosten en kunt zich dan definitief inschrijven.