Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
proeftuin almere

Proeftuin Almere: preventie en inclusie

10 juli 2019

Stade Advies bouwt aan inclusie van psychisch kwetsbare bewoners in twee wijken in Almere; Stedenwijk en Haven.
Artikel van Suzanne Bunnik, adviseur en coach sociaal domein bij Stade Advies.

Begin 2018 is in de wijken Stedenwijk en Haven in Almere in opdracht van de gemeente Almere, Kwintes en de Schoor een proeftuin gestart, met als doel preventie en inclusie van psychisch kwetsbare mensen met (mogelijk) verward gedrag vorm te geven. Aanvankelijk hadden de opdrachtgevers het het idee om een centrale inloopvoorziening te starten. Stade Advies heeft nut en noodzaak van zo’n voorziening onderzocht. De conclusie was dat een dergelijke voorziening geen antwoord zou bieden op de vragen en problemen die er waren.

We kregen vervolgens groen licht om uit te vinden wat dan wél nodig was om de preventie en inclusie van psychisch kwetsbare bewoners te verbeteren. Daarbij was het een belangrijk uitgangspunt dat de wensen en behoeften van de doelgroep voorop zouden staan. Een andere belangrijke wens was ‘scharrelruimte’ voor professionals om meer aansluitend op cliëntperspectief te kunnen werken.

In de volgende fase heeft Stade Advies een aantal bouwstenen voor een inclusief aanbod bepaald. Zoals:

  • Er is kennis in de wijk van GGZ-problematiek.
  • Er is een out-reachende werkwijze: kwetsbare personen worden actief gesignaleerd, benaderd of opgezocht door vertrouwde personen die duurzaam in de wijk aanwezig zijn en die hen kunnen doorgeleiden.
  • De doelgroep wordt betrokken bij het bepalen van aanbod. Er zijn in de wijk zowel activiteiten om aan deel te nemen als mogelijkheden voor ontmoeting tijdens inloopbijeenkomsten.
  • Er wordt gewerkt met ervaringsdeskundigen en buddy’s teneinde 24/7 ondersteuning te waarborgen indien nodig

In twee begeleidingsgroepen met professionals en ervaringsdeskundigen (éen voor Haven en éen voor Stedenwijk) onderzochten we in hoeverre deze bouwstenen al aanwezig waren in de wijk. En we deden specifiek onderzoek naar de wensen van kwetsbare bewoners in Haven en Stedenwijk. Dit deden we door een klankbordgroep in te richten die ons gevraagd en ongevraagd van advies mocht dienen, door een enquête uit te zetten en door een bijeenkomst voor kwetsbare bewoners en andere belangstellenden te organiseren.

Dit alles leidde tot een model waarmee wij de komende periode in de twee proeftuingebieden op maat gaan bouwen aan een inclusieve wijk. Dit doen we aan de hand van drie functies: de instroomfunctie, de schakelfunctie en de menukaart. Met de ontwikkeling van deze drie functies, waarbij we gebruik maken van wat er al aanwezig is, verwachten we vraag en aanbod beter aan elkaar te kunnen verbinden.

We gaan daarbij uit van het concept van lerend ontwikkelen. Niet alles ligt vooraf vast. De volgende stap wordt door de voorgaande bepaald. Dit biedt de doelgroep en andere betrokkenen volop mogelijkheden om met ons mee te denken. En dat is van essentieel belang. Het doel van de inclusieve wijk is immers om bewoners te versterken en hun draagkracht te vergroten.

Wilt u meer weten over wat de adviseurs van Stade Advies in uw gemeente op het gebied van Sociaal Domein, Preventie en Inclusie kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact op met:

Suzanne Bunnik            of         Erik Vermathen
s.bunnik@stade.nl                    e.vermathen@stade.nl

06-34242143                             06-10939404