Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Rapport Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen

24 mei 2016 door Rudy Bonnet BAA

De samenwerkende inspecties in het jeugddomein hebben onderzocht hoe partijen in het sociaal domein onveiligheid bij jeugdigen signaleren. De inspecties onderzochten in 6 gemeenten de kwaliteit van het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen en de toeleiding naar passende hulp en ondersteuning.

Het onderzoek geeft een breed en divers beeld van de situaties in de gemeenten. Het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) vraagt aandacht voor de volgende aspecten:

 1. Lokale zorg en ondersteuning in beweging
  Voor professionals is onduidelijk welke partijen zij kunnen benaderen om passende en samenhangende hulp te kunnen bieden.
 2. Oog voor een veilige ontwikkeling
  Vroegsignalering van (gezins)problematieken en het ondernemen van actie staan onder druk. Meer preventief werken is nodig. Toepassen van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is essentieel.
 3. Duiden en handelen bij onveiligheid
  Om een goed besluit te kunnen nemen over de inzet van passende zorg is het belangrijk dat informatie beter bij elkaar komt. Daarbij is het van belang dat het gesprek met jeugdige en gezin wordt gevoerd over de invulling van de regierol.
 4. Heen en weer schuiven van casuïstiek
  Bij signalen van onveiligheid komt het voor dat casussen meerdere keren worden verwezen tussen instanties voordat zorg en ondersteuning daadwerkelijk plaatsvindt. Hierdoor kunnen veiligheidsrisico’s langer bestaan.

Meer informatie
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft bij brief van 14 september 2016 het rapport van het STJ aan de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: Grip op Jeugd

Stade Advies
Rudy Bonnet is bij Stade Advies de expert op het gebied van Jeugd en Veiligheid en o.a. auteur van de Kleine gids kindermishandeling.

R.bonnet@stade.nl
06 – 51749712

Rapport Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen

Extra impuls aanpak huiselijke geweld en kindermishandeling

19 februari 2016 door Rudy Bonnet BAA

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) geven de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een extra impuls. Jeugdzorg bestuurder Jan-Dirk Sprokkereef gaat vanaf 1 april in opdracht van de VNG aan de slag om de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties verder te verbeteren. Daarnaast gaat hij met alle betrokken partijen om de tafel zitten om de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld beter te laten werken in de praktijk. Daarnaast zal hij gemeenten en gecertificeerde instellingen gaan ondersteunen om te komen tot een duurzame beschikbaarheid van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Lees meer

Kindermishandeling kost miljoenen

18 oktober 2016 door Rudy Bonnet BAA

Kindermishandeling leidt tot aanzienlijke extra kosten op volwassen leeftijd door meer zorggebruik en ziekteverzuim. Het versterken van de zelfregie van een mishandeld kind vermindert deze kosten, aldus een studie in het Tijdschrift voor psychiatrie.

Lees meer

Nieuwe druk Kleine gids kindermishandeling verschenen

26 april 2016 door Rudy Bonnet BAA

Kindermishandeling komt veel vaker voor dan we willen weten. Het wordt dan ook wel “de verborgen epidemie” genoemd. De gevolgen van kindermishandeling dragen de slachtoffers levenslang met zich mee. Vermoedens van kindermishandeling gaan altijd gepaard met dilemma’s; zie ik het wel goed, wat kan en mag ik doen, wat betekent ingrijpen voor een kind en de ouders?

Lees meer

Melden is niet de belangrijkste stap in de meldcode

Lees meer

Op weg naar een integraal crisisproces voor de Jeugd & Opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugdigen met een beperking (LVB) en Huiselijk Geweld

6 februari 2015
Lees meer

Organisatie en beleidsplan Veilig Thuis midden en noordoost Gelderland

Lees meer