Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
regionale transformatie jeugdzorg

Regionale transformatieplannen jeugd zijn klaar

10 juli 2019

Alle 42 jeugdregio’s hebben een regionaal transformatieplan ingediend om een impuls te geven aan de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. Iedere regio heeft de bijdrage uit het Transformatiefonds toegekend gekregen. Om kennisuitwisseling te stimuleren staan alle transformatieplannen nu online.

Simuleren kennisuitwisseling

In de ‘Spelregels Transformatiefonds’ wordt het belang van een ‘lerend jeugdhulpstelsel’ benadrukt. Om kennisuitwisseling een impuls te geven, zijn de alle transformatieplannen openbaar. In het overzichtsrapport ziet u een inhoudelijk overzicht van de 42 transformatieplannen. Hierin wordt duidelijk aangegeven welke regio’s op welke thema’s een aanvraag hebben ingediend.

Wat is het Transformatiefonds?

Het doel van het Transformatiefonds is een impuls geven aan het realiseren van duurzame verbetering van het jeugdhulpstelsel. Om dat te bereiken moeten regio’s ervoor zorgen dat acties die worden uitgevoerd elkaar versterken en dat men van elkaar leert. Alleen dan kan het Transformatiefonds zorgen voor het gewenste vliegwieleffect: het realiseren van steeds betere zorg voor jeugdigen.

Meer informatie

Bron: VNG