Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Renovatiewerkzaamheden ingrijpend voor huurders! En de lastige taak voor de bewonerscommissie

16 juli 2020

In de Overlegwet is geregeld dat de bewonerscommissie bij een voorgenomen renovatie gesprekspartner is van de corporatie. Dat is fijn, want zij blijven er meestal wonen én niemand kent de huizen en de bewoners zo goed als de bewoners zelf. Om tot een plan te komen dat op voldoende draagvlak kan rekenen onder de bewoners is het daarom heel waardevol om dit plan samen met de bewonerscommissie te ontwikkelen.  De bewonerscommissie mag de corporatie van advies voorzien over de ingreep die uitgevoerd moet worden.  

Maar vaak vinden huurders het optreden als gesprekspartner van de corporatie lastig. En het is ook lastig. 

Er gelden veel regels, rechten en plichten die voor huurders lang niet altijd bekend of goed te overzien zijn. Ook corporaties worstelen daar nog wel eens mee. Ze moeten rekening houden met de Woningwet, de Overlegwet (WOHV) en soms ook met het gemeentelijke Sociaal Statuut en de gemeentelijke participatieafspraken. Daarnaast moet de corporatie ook nog rekening houden met andere partijen zoals de gemeente en de aannemer. Bovendien hebben huurders en corporatie niet altijd dezelfde belangen. De corporatie wil misschien met de ingreep bereiken dat de woningen van energielabel D naar energielabel A gaan, terwijl de bewoners willen dat de overlast die zij al jaren ondervinden wordt opgelost.  

De bewonerscommissie behartigt in het overleg de belangen van alle huurders van het complex/de complexen. En dat is heel moeilijk, want je hebt niet alleen te maken met de regels, rechten en plichten, maar als bewonerscommissie moet je de achterban vertegenwoordigen. Dat betekent dat je goed moet weten wat er leeft onder de bewoners en wat de wensen zijn en, nog moeilijker, in het overleg met de corporatie moet je voorbij je eigen voorkeuren en wensen kunnen kijken omdat je niet alleen namens jezelf spreekt. Dat betekent dat jouw persoonlijke voorkeur soms anders kan zijn dan wat de overige bewoners willen of wat voor het complex of de wijk de beste keuze is. Dat maakt de rol van leden van de bewonerscommissie echt ongelooflijk moeilijk.  

Voor huurders is renovatie van hun woning heel ingrijpend. Het gaat immers om hun thuis. Vaak voelen huurders zich overrompeld of voor feiten gesteld. Renovatie is iets wat hen overkomt. Zij nemen niet zelf de beslissingen en ook de meeste keuzes maken zij niet zelf. Hierdoor heeft de huurder zelf helemaal geen regie over wat er met zijn of haar woning gebeurt. Dit maakt de verantwoordelijkheid van de bewonerscommissie echt zwaar. 

Als bewonersondersteuner help en adviseer ik de bewonerscommissie in het overleg met de corporatie en eventueel andere betrokken partijen, ik let erop dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en ik ondersteun de bewonerscommissie in het contact met hun achterban. Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk waarborgen dat de inbreng van de bewoners voldoende wordt meegenomen in de planvorming en dat de bewoners goed op de hoogte gehouden worden. 

Heeft u hulp nodig bij de aanpak van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, of bij de communicatie met of begeleiding van de bewoners? De adviseurs van Stade helpen u graag. 

Jiska Ruis 
Adviseur Wonen Stade Advies 
Email: j.ruis@stade.nl 
Tel: 06 53 21 51 38