Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Samenstelling wijkteam is belangrijk bij verward gedrag

19 december 2017

Signalen dat het niet goed met iemand gaat, moeten eerder opgepakt worden. Sancties voor mensen met verward gedrag zijn lang niet altijd een antwoord.’ Dat staat te lezen in de tussenrapportage van het landelijk Schakelteam. ‘ Niemand tussen wal en schip: onverminderd urgent’. Het Schakelteam pleit voor een stevigere regie op de samenstelling en op de werkwijze van wijkteams. Verder is er meer nadruk nodig op de samenwerking met andere professionals in de wijk als het gaat om iemand met verward gedrag.’ Dat is het oordeel van het “Schakelteam Personen met verward gedrag” onder leiding van voorzitter Onno Hoes. ‘Per direct moet er betere ondersteuning en beveiligde zorg komen voor personen die gevaarlijk zijn’, aldus het Schakelteam.

Stand van het land
Het is niet zo dat er niks gebeurt in de 23 regio’s en in de gemeenten, aldus Onno Hoes, voorzitter van het landelijk Schakelteam. ‘Alle regio’s hebben concrete plannen, velen zijn al met de uitvoering ervan bezig en de eerste resultaten staan, bijvoorbeeld het werken met een crisiskaart, waarmee je signalen kunt checken.’

Beoordeling
Ongeveer de helft van de regio’s organiseert de training ‘Mental Health First Aid’, waarin professionals, en soms ook burgers, leren om psychisch leed bij anderen te herkennen en hoe hen te benaderen en te verwijzen naar passende hulp. Verder hebben, op twee regio’s na, alle regio’s een beoordelingslocatie waar de eerste opvang en beoordeling plaatsvindt.

Beveiligde zorg
Er zijn volgens het Schakelteam wel degelijk nog een aantal belangrijke onderdelen die niet goed gaan in de aanpak. Om te beginnen kan het signaleren en de preventie van verward gedrag beter door de wijkteam uit te rusten met deskundigen en de samenwerking met de ggz te verbeteren. Bovendien moet de beveiligde zorg voor verwarde mensen beter en sneller: ‘Wij krijgen buikpijn als we denken aan wat er eventueel kan gebeuren’, aldus voorzitter Onno Hoes.

Ontschotting
Bovendien is het echt noodzakelijk dat de ‘financieringspotten ontschot worden’, aldus het Schakelteam. ‘Mensen met verward gedrag, hebben vaak niet één probleem, maar meerdere. De ontschotting is nodig zodat er snel gehandeld kan worden om een crisis te voorkomen, in plaats van dat er vergaderd wordt over wie financieel verantwoordelijk is. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, verzekeraars en zorginstellingen.’

Urgentie
Het Schakelteam is, ondanks de gestage actie in de regio’s, niet optimistisch over de voortgang van de aanpak: ‘De urgentie lijkt soms weg te ebben. De hulp voor deze kwetsbare groep mensen is één van de meest complexe problemen van onze maatschappij. De politie moet nog te vaak in actie komen richting mensen die niks strafbaars hebben gedaan en zorg nodig hebben’, aldus voorzitter Onno Hoes.

Stade Advies heeft voor de gemeente Almere een (uitgebreid) onderzoek gedaan naar inclusie mogelijkheden in de wijken voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Hiervoor zijn een groot aantal interviews gehouden met organisaties, betrokken afdelingen van de gemeente, professionals en ervaringsdeskundigen. Specifiek kenmerken van de wijken en (bewoners)initiatieven zijn in kaart gebracht, naast actuele en -voor Almere- passende ontwikkelingen elders. Dit heeft geresulteerd in een rapport waarin concrete aanbevelingen staan, welke breed worden gedeeld.
Begin 2018 wordt naar aanleiding hiervan een werkconferentie georganiseerd met alle betrokkenen in Almere.

Voor meer informatie:
Erik Vermathen: e.vermathen@stade.nl, 06 109 394 04
Rudy Bonnet: r.bonnet@stade.nl, 06 517 497 12
Rosa Watjer: r.watjer@stade.nl, 06 301 946 70

Rapport schakelteam