Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Schakelteams als schakel in ambulantisering zorg?

23 maart 2020

Begin januari 2020 publiceerde Sociaal Werk Nederland hun conclusie over de vijfde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA) van het Trimbos Instituut. Uit de meting blijk dat de ambulantisering amper tot fundamentele verbeteringen heeft geleid.

Uit peilingen voor de LMA onder het panel Psychisch Gezien, een groot en landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen, blijkt dat evenals vorig jaar gevoelens van eenzaamheid groot zijn. Mensen met psychische aandoeningen zouden één van de meest eenzame groepen in de bevolking vormen. Van de panelleden geeft 40% aan dat er sprake is van een mismatch tussen zorgbehoefte en –aanbod. Bijna de helft van hen wil dan ook aanpassingen in aard of intensiteit van de geboden professionele hulp, op het gebied van zingeving en perspectief, dagelijkse bezigheden en sociale contacten. Hier valt volgens het Trimbos Instituut duidelijk winst te behalen.

In Almere is Stade Advies in opdracht van de gemeente gestart om de preventie van psychische problematiek en de inclusie van psychisch kwetsbare mensen vorm te geven. Sinds september 2018 lopen de zogenaamde ‘proeftuinen’ in de wijken Stedenwijk en Haven. Hieruit zijn de Schakelteams ontstaan, die begin november 2019 in beide wijken zijn gestart. Een Schakelteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheden, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor ervaringsdeskundigen.

Het Schakelteam is een zeer laagdrempelig en outreachend aanspreekpunt voor bewoners met psychische kwetsbaarheid en voor alle mensen die in hun omgeving met psychisch kwetsbare mensen te maken hebben. Je kunt er terecht met vragen in relatie tot psychische problematiek, voor een luisterend oor of ondersteuning. Ook als je op zoek bent naar hulp voor anderen of juist zelf (lotgenoten)hulp wilt bieden. Het Schakelteam heeft een actueel overzicht van het totale aanbod in de wijk aan inloop, (herstel)activiteiten, buddy’s en informele en professionele begeleiding. Bestaande steunnetwerken worden versterkt en waar nodig worden nieuwe netwerken opgebouwd. Het Schakelteam geeft informatie, zorgt dat iemand op de juiste plek terecht komt of in contact komt met de juiste persoon. Het Schakelteam verbindt, helpt mensen een zinvolle dagbesteding te vinden en eenzaamheid en isolement te bestrijden. Het Schakelteam biedt geen behandeling.

Volgens het Trimbos Instituut/Sociaal Werk Nederland valt er nog winst te behalen op verschillende onderdelen:

  • regionaal gezamenlijke ambities ontwikkelen;
  • een integraal budget voor samenhangende zorg en ondersteuning per regio;
  • stigma van mensen met psychische kwetsbaarheid tegengaan.

Dit zijn opgaven die een goed samenspel vragen van cliënten, hun informele netwerken en de samenleving als geheel, met  professionals, managers, lokale en landelijke bestuurders. Het Schakelteam kan hierin een schakel vormen.

Suzanne Bunnik
Senior Adviseur Stade Advies
Email: s.bunnik@stade.nl
Tel: 06 34 24 21 43