Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Stade Advies en Mediation: Aanpak van conflicten binnen de sector van Zorg en Welzijn

30 januari 2020

Naast organisatorische vraagstukken binnen het Sociaal Domein heeft Stade Advies ook aandacht voor het optimaliseren van de samenwerking op de werkvloer. Het hart van het sociaal domein wordt immers gevormd door de mensen die zich dagelijks inzetten om de zorg en het welzijn van kwetsbare burgers te verbeteren. Conflicten in de samenwerking leidt niet alleen tot een negatieve sfeer, ziekteverzuim en extra kosten, maar kan zelfs levensbedreigende situaties opleveren als partijen niet meer met elkaar kunnen of willen communiceren en cruciale informatie niet met elkaar wordt gedeeld.

Waarom komen conflicten binnen Zorg en Welzijn zo vaak voor?

Binnen de sectoren van de (gezondheids)zorg en het welzijnswerk zijn conflicten aan de orde van de dag. Dit is niet altijd negatief: conflicten kunnen er ook voor zorgen dat er nieuwe oplossingen worden gevonden, dat de onderlinge samenwerking wordt versterkt of dat er nieuwe wegen worden bewandeld. Niet voor niets luidt het gezegde: Wrijving geeft glans!

Maar waarom ontstaan er zo gemakkelijk conflicten in een sector waar juist het welzijn van mensen voorop staat?

Het stressniveau binnen de Zorg en het Sociaal Domein is hoog. Er is sprake van groot personeelsverloop, ziekteverzuim en openstaande vacatures. Door de intensieve transities die gaande zijn in de zorg verandert de inhoud van het werk, en bestaat er regelmatig onduidelijkheid over de taakverdeling. Er spelen grote regie-vraagstukken en veel verschillende partijen moeten samenwerken om de beste zorg en aandacht te geven aan veelal kwetsbare cliënten. Niet alleen wordt samengewerkt met eigen collega’s, er moet ook worden afgestemd met andere zorg- en welzijnsorganisaties, familieleden, de gemeente, vrijwilligers, cliëntenraden. Daarnaast kunnen nieuwe politieke keuzes vaak ingrijpende consequenties voor organisaties en personeel met zich meebrengen.

Echter, iedereen zet zich in vanuit zijn of haar betrokkenheid en een gedeelde passie: het verbeteren van de zorg en het welzijn van de mensen waarvoor je je inzet.

Dit leidt tot een smeltkroes van belangen, onzekerheden, werkdruk en emoties, die samen na verloop van tijd een krachtig explosief vormen.

De zorg- en welzijnssector wordt onterecht wel eens aangemerkt als ‘de softe sector’. Een sector die met grenzeloze toewijding alleen maar belangeloos ‘goed’ wil doen. Die altijd voor de ander klaarstaat, zichzelf wegcijfert, en altijd harmonieus, evenwichtig en in balans is…..Hoe anders is de harde realiteit! Overal waar mensen met elkaar samenwerking ontstaat ‘gedoe’. In de hectiek van de dag rennen mensen voort om alle bordjes in de lucht te houden, en wordt er te weinig stilgestaan bij het oplossen van onderlinge irritaties, bespreken van onduidelijkheden, versterken van de onderlinge samenwerking en afhankelijkheden. En BAM! opeens staart het Grote Conflict de betrokkenen rechtstreeks aan, en laat zich niet meer de kamer uitbonjouren.

Als MfN mediator ben ik onderdeel van het grootste kwaliteitsregister van mediators in Nederland en heb ik de afgelopen jaren gezien hoe mediation in de meeste gevallen leidt tot een gezamenlijk gedragen oplossing van het conflict. Een regelmatig terugkerend onderdeel van het conflict is dat partijen zich niet gehoord of gezien voelen. In een mediationgesprek is ruimte om erkenning te geven en te vragen, en wordt in een veilig setting gekeken naar de échte onderliggende belangen die er spelen.

Mediation is niet soft, het is geen zoeken naar een laf compromis, het is geen gezapig gesprekje en er wordt niet om de hete brij heen gedanst. Mediation zorgt ervoor dat snel tot de kern van het probleem wordt doorgedrongen, en dat partijen in een setting van vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en veiligheid samen een oplossing kunnen vinden voor het conflict.

Wat zijn nu de voordelen van mediation?

  1. Voorkomen van reputatieschade. Schade aan de reputatie van een zorgorganisatie heeft direct gevolgen voor het vertrouwen in de zorg die wordt geleverd. Daarnaast wordt voorkomen dat teleurgestelde medewerkers zich negatief uitlaten over hun eigen organisatie.
  2. Mediation kan snel als interventie worden ingezet. Het mediationtraject wordt vaak al na gemiddeld 3 gesprekken met een positief resultaat beëindigd.
  3. Mediation bespaart kosten. Arbeidsconflicten kosten jaarlijks bijna 2 miljard aan ziekteverzuim en exit-kosten. Een veel duurder juridisch traject kan meestal worden voorkomen.
  4. Mediation zorgt voor herstel van de relatie. Dit is van belang omdat partijen ook in de toekomst met elkaar zullen moeten samenwerken. De oplossing van het conflict kan tevens betekenen dat partijen afscheid van elkaar willen nemen. Door binnen de mediation afspraken met elkaar te maken over hoe beide partijen op een goede manier uiteen willen gaan, kan de relatie worden hersteld, en ligt de toekomst weer open.

Stade Advies biedt mediation bij samenwerkingsconflicten binnen het sociaal domein. Hierbij worden alleen MfN geregistreerde mediators ingezet.

Als u wilt sparren over een conflictsituatie op het werk, meer uitleg wilt over het verloop van een mediationtraject, of een keer vrijblijvend wilt kennismaken kunt u contact opnemen met onze mediator Sylvia Cox, (info@sylviacox.nl, 06 47 101 649) , of met Erik Vermathen, directeur Stade Advies (e.vermathen@stade.nl, 06 10 939 404).