Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Subthema

Onderweg naar krachtige sociale teams

Met de drie transities (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) werd een groot aantal taken overgeheveld van hogere overheden naar gemeenten. Deze overheveling ging gepaard met een forse bezuiniging. Gemeenten zoeken naar wegen om de nieuwe dienstverlening aan hun burgers optimaal vorm te geven.

Daarbij kristalliseert zich in den lande een aantal principes uit:

 • streven naar één integrale toegang;
 • versterken van de eigen kracht van de burger en diens sociaal (buurt)netwerk;
 • het verbinden van formele en informele zorg;
 • het verbinden van zorg, onderwijs en welzijn;
 • het verlenen van hulp en diensten dicht bij huis, in de eigen buurt of wijk;
 • werken volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur; en
 • het versterken van het zelfoplossend vermogen van een wijk of buurt.

Samen met Stade Advies
Stade Advies heeft inmiddels een rijke praktijkervaring in het realiseren van sociale teams -en de weg daar naar toe- en de inrichting van één integrale toegang voor het sociale domein. Onze senior adviseurs doen dit door middel van advisering, coaching, scholing, kwartier maken en projectmanagement. Hieronder treft u onze mogelijkheden aan:

 • Visie op het sociaal team: wat is voor u de beste variant?
 • Implementatieplan sociaal team
 • Aansturen c.q. projectleider sociaal team
 • Opleiden en coachen sociaal team
 • Inrichten van één integrale toegang
 • Dienstverlening en sturing in het sociaal domein

 

Aanpak

Visie op een sociaal team

Sociale teams zijn er in vele maten en soorten. Maar welke variant past nu het beste bij uw lokale situatie en doelen?

Meer

Aanpak

Aansturen c.q. projectleider sociaal team

Het leidinggeven aan een sociaal team is een vak apart weten we uit ervaring. Wij ondersteunen u graag met onze expertise, of leveren een ervaren projectleider.

Meer

Aanpak

Opleiden en coachen sociaal team

Om te zorgen dat mensen in beweging komen en hun eigen hulpbronnen benutten, zijn ‘gekantelde’ sociaal werkers nodig. Deze scholing en coaching zorgt daarvoor.

Meer

Aanpak

Inrichten integrale toegang

U wilt graag een centrale toegang realiseren voor het sociale domein. Maar hoe richt u die efficiënt en effectief in?

Meer

Aanpak

Dienstverlening en sturing in het sociaal domein

Een logisch ingerichte en sterke keten in het sociaal domein is belangrijk voor iedereen en helpt u regie te voeren. Maar hoe realiseert u die?

Meer

Sociale teams: Samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg: Twee praktijken vergeleken

In het kader van het WMO-congres van 21 november 2012 verscheen het artikel Integrale toegang en werken in sociale teams: Hoe doe je dat? In dit artikel gaan twee senior adviseurs van Stade Advies met elkaar in gesprek over het integraal werken in sociale teams; de inrichting, werkwijze en aansturing ervan, maar ook de punten waar beide teams in de praktijk van alle dag tegen aanlopen.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Sociale teams: Wat kun jezelf en wanneer moet je anderen inschakelen? Twee praktijken vergeleken

In het kader van het WMO-congres van 21 november 2012 verscheen het artikel Integrale toegang en werken in sociale teams: Hoe doe je dat? In dit artikel gaan twee senior adviseurs van Stade Advies met elkaar in gesprek over het integraal werken in sociale teams
De uitwisseling van ervaringen over dit onderwerp wordt voorgezet in dit e-zine. Deze keer is het thema: Het onderscheid tussen begeleiding en behandeling – wat kan jezelf en wanneer moet je anderen inschakelen of laat je de hulpverlening over aan anderen?
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Verschillende manieren om een sociaal team in te richten: Twee praktijken vergeleken

Sociale teams zijn er in alle soorten en maten. Sommige teams bestaan uit vier medewerkers, andere uit tien. Bij sommige teams zijn de leden ondergebracht in een fysiek team onder één (functionele) aansturing, in andere teams is dit niet het geval en werken de professionals vanuit hun eigen locatie. Sommige teams bestaan uit generalisten, andere niet. Ook de functies die in een sociaal team verenigd zijn verschillen van plaats tot plaats.
Ook de (sociale) teams van Utrecht en Woerden zijn verschillend van inrichting. Welke voor- en nadelen ten aanzien van de inrichting/werkwijzen van de teams worden in de praktijk zichtbaar?
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Zorgtoeleiding van jeugdigen vanuit een integraal (jeugd)team

19 maart 2013

De vraag hoe je de zorg vanuit een integraal (jeugd)team organiseert is de vertaling van de visie en de uitgangspunten die daar aan ten grondslag liggen en omvat de organisatie en inrichting van het primair proces. De uitvoering van het primair proces ligt bij de professionals die vanuit een integraal (jeugd)team hun werkzaamheden uitvoeren. De inrichting van het primair proces is dus ook het (verder) inrichten van het integrale (jeugd)team waarbij organisatie en samenwerkingsvraagstukken niet verwisseld moeten worden met de vragen van professionals en klanten.
Lees verder in het Artikel

Lees meer