Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Subthema

” Bijna alles dat groots is, is gedaan door jongeren” (Benjamin Disraeli)

Achtergrond
Jeugdparticipatie zorgt er voor dat jeugdigen meedenken, meepraten en meedoen. Zo kunnen zij zich ontwikkelen, daarmee hun toekomstkansen vergroten en hun binding met de maatschappij versterken. Inspraak heeft bovendien een positieve invloed op de kwaliteit van voorzieningen. Beleidsmakers en professionals moeten randvoorwaarden creëren die ervoor zorgen dat de jongeren niet afhaken door gebrek aan structuur.

Onze visie
Wij vinden het belangrijk om concrete vragen te stellen, veel aandacht te hebben voor werving van jongeren (door jongeren), en met concrete acties te starten om zo te komen tot duurzaam beleid.

Wat doen wij voor onze opdrachtgevers?
Wij zijn thuis in jeugdparticipatie. Samen met de opdrachtgevers(s) kunnen wij ervoor zorgen:

  • dat de werving van jongeren met succes verloopt
  • dat een groep jongeren wordt benaderd die een afspiegeling vormt van de totale doelgroep
  • dat er een netwerk van relevante instanties met sleutelfiguren ontstaat, zoals de wijkagent, (sport)jongerenwerkers, hulpverleners en leerkrachten
  • dat geactiveerde jongeren betrokken blijven
  • dat de projectresultaten zichtbaar worden op een creatieve manier
Aanpak

Hang Around

Actief werken met jongeren op straat: Hang Around is een positieve oplossingsstrategie om met jongeren om te gaan die overlast veroorzaken.

Meer