Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Jeugdhulp en Passend Onderwijs de slimme verbinding

Met de transitie jeugdzorg en de invoering van Passend Onderwijs bestaat de kans om te komen tot een succesvolle samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Door een goede verbinding tussen de jeugdhulp en het onderwijs kan de ondersteuning voor jeugdigen en ouders sterk verbeteren. Scholen kunnen ontlast worden en de druk op gespecialiseerde en dure jeugdzorg kan afnemen door lichte zorg aan te bieden binnen het onderwijs. Een dergelijke samenwerking vraagt een duurzame investering van en tussen gemeenten in het onderwijs, via de zogenaamde onderwijs samenwerkingsverbanden.

Wij vinden dat het belang van de jeugdigen en hun opvoeders centraal staat. Zij zijn gebaat bij een eenvoudige en goede zorgstructuur. Het aanbod dient bovendien zo kort mogelijk, zo licht mogelijk, zo integraal mogelijk, zo dicht mogelijk bij de thuissituatie te zijn én zo tijdig mogelijk geleverd te worden. Samenwerking, integratie van voorzieningen en dienstverlening moeten vormgegeven worden vanuit een betere zorginfrastructuur om dit te kunnen bereiken. Hierbij moet er ruimte zijn voor de professional.

Voor meer informatie:
Albert Veuger
A.veuger@stade.nl
06-10939299

Evaluatie pilots jeugdhulp & voortgezet onderwijs regio Lekstroom – schooljaar 2013 – 2014

De gemeenten in de regio Lekstroom hebben samen met het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht in 2013 besloten om te gaan experimenteren met jeugdzorg gekoppeld aan de zorgstructuur van de school. Op 5 scholen voor voortgezet onderwijs (1 per gemeente) is schooljaar 2013 – 2014 gestart met pilots waarbij gewerkt kan worden met indicatiearme jeugdzorg trajecten.
Lees verder in het rapport:

Jeugdhulp en onderwijs: een slimme verbinding.

Lees meer

Gemeenten moeten jeugdhulp verbinden met het onderwijs

30 september 2014

Vanaf 2015 zijn er nog twee geldstromen voor de hulp en ondersteuning aan jeugdigen: via de gemeenten (jeugdhulp) en via het (passend) onderwijs. Landelijk begint de samenwerking tussen deze twee op gang te komen. De ondersteuningsplannen van het onderwijs en de beleidsplannen jeugd van de gemeenten lopen bijna overal met elkaar in de pas. En ook bestaat er nauwelijks verschil tussen de uitgangspunten, zoals hulp en ondersteuning nabij, integraal beoordelen, investeren in wat jeugdigen kunnen en minder verwijzingen naar speciale voorzieningen. De volgende stap is nu om de invulling van deze samenwerking concreet handen en voeten te geven.
Lees verder in het artikel:

Lees meer