Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Subthema

Transformatie Jeugdzorg & Jeugdbeleid

De jeugdigen van nu zijn de volwassenen van morgen. Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen om op te kunnen groeien tot evenwichtige, sociale en zelfstandig handelende volwassenen. Dit vraagt om een stimulerende en veilige omgeving en het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talenten. Wij willen hier substantieel aan bijdragen.

Meer

Subthema

Jeugd & Veiligheid

Jeugdigen hebben recht op een veilige opvoeding en moeten veilig kunnen opgroeien. Meestal lukt dat thuis, met het gezin. Of met hulp van familie, vrienden of andere bekenden. Maar het kan zijn dat het niet zo is. Dan moet onderzocht en geregeld worden hoe een veilige omgeving tot stand kan komen.

Meer

Subthema

Jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie zorgt er voor dat jeugdigen meedenken, meepraten en meedoen. Zo kunnen zij zich ontwikkelen, daarmee hun toekomstkansen vergroten en hun binding met de maatschappij versterken. Wij vinden het belangrijk om vanuit dit perspectief daar aan mee te werken.

Meer

Subthema

Passend onderwijs

Met de transitie jeugdzorg en de invoering van Passend Onderwijs bestaat de kans om te komen tot een succesvolle samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Door een goede verbinding tussen de jeugdhulp en het onderwijs kan de ondersteuning voor jeugdigen en ouders sterk verbeterd worden.

Meer

Stade Advies heeft gedurende lange tijd met veel inzet, kennis en betrokkenheid meegebouwd aan een goede en veilige zorg voor jeugd in onze gemeente en de regio

Directeur 100+ gemeente