Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Subthema

Lokale overheden

Gemeenten faciliteren en creëren randvoorwaarden voor een sociale infrastructuur die burgers uitnodigt om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit vereist van de gemeente dat zij betrokken is, geloofwaardigheid uitstraalt en zegt waar het op staat. In de dynamische situatie van nu vraagt dat flexibiliteit in de eigen gemeentelijke organisatie en veranderingsbereidheid van medewerkers.

Meer

Subthema

Maatschappelijke organisaties

De opvattingen over de rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties en de gemeente in het sociaal domein zijn aan het verschuiven. De verantwoordelijkheid voor de burgers neemt toe -collectief waar mogelijk, individueel waar noodzakelijk- waarbij maatschappelijke organisaties burgerinitiatieven ondersteunen en hulp bieden als het de burgers zelf niet lukt.

Meer